[Hỏi đáp] làm sao để xóa phần margin mặc định của thẻ div

  Bài viết hay nhất1
Ai giúp em với!!!Phần màu vàng cam là phần margin của thẻ div với class là forum . Làm sao để xóa phần margin mặc định này và đưa 2 thẻ div với class là forum và post-info lên 1 hàng.

Demo: https://jsfiddle.net/nsgrbyvt/2/

Xin cảm ơn
  Bài viết hay nhất2
Cách 1: Đổi thẻ div thành thẻ span
Cách 2: Thêm css display:inline cho class nằm trong thẻ div
  Bài viết hay nhất3
Thêm thuộc tính display: inline-block để giữ thuộc tính padding. Điều chỉnh width cho phù hợp.
https://jsfiddle.net/nsgrbyvt/4/
  Bài viết hay nhất4
nếu thay như thế thì mình đã ko hỏi làm gì
  Bài viết hay nhất5
You cannot reply to topics in this forum