[Hỏi đáp] làm sao để xóa phần margin mặc định của thẻ div

  Bài viết hay nhất1
Ai giúp em với!!!

[Hỏi đáp] làm sao để xóa phần margin mặc định của thẻ div KXMOK8s

Phần màu vàng cam là phần margin của thẻ div với class là forum . Làm sao để xóa phần margin mặc định này và đưa 2 thẻ div với class là forum và post-info lên 1 hàng.

Demo: https://jsfiddle.net/nsgrbyvt/2/

Xin cảm ơn
  Bài viết hay nhất2
Cách 1: Đổi thẻ div thành thẻ span
Cách 2: Thêm css display:inline cho class nằm trong thẻ div
  Bài viết hay nhất3
Thêm thuộc tính display: inline-block để giữ thuộc tính padding. Điều chỉnh width cho phù hợp.
https://jsfiddle.net/nsgrbyvt/4/
  Bài viết hay nhất4
nếu thay như thế thì mình đã ko hỏi làm gì
  Bài viết hay nhất5
You cannot reply to topics in this forum