Định dạng thời gian bài đăng lấy từ Rss forum

  Bài viết hay nhất1
Mình lấy bài viết kèm theo thời gian từ rss của forum nhưng định dạng thời gian của nó quá dài lại còn bằng tiếng anh
Muốn nhờ mọi người viết cho đoạn javascript chuyển nó sang định dạng kiểu 06/02/2017 (nếu có giờ thì tốt, không thì chỉ cần ngày thôi cũng đc) 
Xin đa tạ!

Code:
<pubDate>Mon, 06 Feb 2017 20:26:53 GMT</pubDate>
  Bài viết hay nhất2
Code:

var time = 'Mon, 06 Feb 2017 20:26:53 GMT'; // Cái này tự viết code lấy thời gian rss nhé.
var fulltime = new Date(time);
var vitime = fulltime.getUTCDate() + '/'+ fulltime.getUTCMonth() + 1 + '/' + fulltime.getUTCFullYear() + ' - ' + fulltime.getUTCHours() + ':' + fulltime.getUTCMinutes() + ':' + fulltime.getUTCSeconds(); // Dùng vitime để chèn lại vào chỗ mà bạn muốn
  Bài viết hay nhất3
Mình vẫn chưa hiểu là chèn thế nào VS ĐOẠN CODE NÀY

Code:
$(function () {
 $.ajax({
            url: "/feed/",
            success: function (ta) {
                for (var i = 2; i < 6; i++) {
                    var ilink2 = $(ta).find("link:eq(" + i + ")").text();
                    var ititle2 = $(ta).find("title:eq(" + i + ")").text();
                    var ides2 = $(ta).find("pubDate:eq(" + i + ")").text();
$('<div class="blb-v2"><div class="recent-content-v2"></div><div style="clear: both;"></div>
</div></div></div>').appendTo('.blx');             
                   
  $('<h3 class="recent-title-v2"><a href="' + ilink2 + '">' + ititle2 + '</a></h3>').appendTo('.blb-v2:eq(' + (i - 2) + ') .recent-content-v2');
                  $('<span class="recent-date-v2"><i class="fa fa-clock-o" aria-hidden="true"></i> ' + ides2 + '</span>').appendTo('.blb-v2:eq(' + (i - 2) + ') .recent-content-v2');
                  }
            }
        })
    });
  Bài viết hay nhất4

*** wrote:Mình vẫn chưa hiểu là chèn thế nào VS ĐOẠN CODE NÀY
Code:
$(function() {
    $.ajax({      
        url: "/feed/",
              success: function(ta) {        
            for (var i = 2; i < 6; i++) {          
                var ilink2 = $(ta).find("link:eq(" + i + ")").text();          
                var ititle2 = $(ta).find("title:eq(" + i + ")").text();          
                var ides2 = $(ta).find("pubDate:eq(" + i + ")").text();          
                var fulltime = new Date(ides2);          
                var vitime = fulltime.getUTCDate() + '/' + fulltime.getUTCMonth() + 1 + '/' + fulltime.getUTCFullYear() + ' - ' + fulltime.getUTCHours() + ':' + fulltime.getUTCMinutes() + ':' + fulltime.getUTCSeconds();
                $('<div class="blb-v2"><div class="recent-content-v2"></div><div style="clear: both;"></div></div></div></div>').appendTo('.blx');                  
                $('<h3 class="recent-title-v2"><a href="' + ilink2 + '">' + ititle2 + '</a></h3>').appendTo('.blb-v2:eq(' + (i - 2) + ') .recent-content-v2');         
                $('<span class="recent-date-v2"><i class="fa fa-clock-o" aria-hidden="true"></i> ' + vitime + '</span>').appendTo('.blb-v2:eq(' + (i - 2) + ') .recent-content-v2');         
            }      
        }    
    })  
});
  Bài viết hay nhất5
cảm ơn bạn rất nhiều, bạn có cần mình hậu tạ không ạ, tc giờ mình không thích nợ ân tình của người khác
  Bài viết hay nhất6

*** wrote:cảm ơn bạn rất nhiều, bạn có cần mình hậu tạ không ạ, tc giờ mình không thích nợ ân tình của người khác

Khỏi nha bạn. Nghe bạn nói chuyện giống mấy người trong võ lâm quá ^^
  Bài viết hay nhất7
@markai30 có thể nào làm việt hóa cái time đó như xenforo không
mới đây ghi vài giây trước , một phút trước , một ngày trước ,...
như thế đấy ??? . định làm cái feed hiện thông tin bài mới như thế
  Bài viết hay nhất8

@kuzu_mtp wrote:@markai30 có thể nào làm việt hóa cái time đó như xenforo không
mới đây ghi vài giây trước , một phút trước , một ngày trước ,...
như thế đấy ??? . định làm cái feed hiện thông tin bài mới như thế

https://github.com/hustcc/timeago.js

Ps: Có ai muốn trả nợ ân tình cho mình không Định dạng thời gian bài đăng lấy từ Rss forum 1f60e
  Bài viết hay nhất9

@Zzbaivong wrote:
@kuzu_mtp wrote:@markai30 có thể nào làm việt hóa cái time đó như xenforo không
mới đây ghi vài giây trước , một phút trước , một ngày trước ,...
như thế đấy ??? . định làm cái feed hiện thông tin bài mới như thế

https://github.com/hustcc/timeago.js

Ps: Có ai muốn trả nợ ân tình cho mình không  Định dạng thời gian bài đăng lấy từ Rss forum 1f60e

cái này áp dụng cho rss như thế nào z ??? @zzbaivong
  Bài viết hay nhất10
You cannot reply to topics in this forum