[Help] Lỗi icon chuyên mục

  Bài viết hay nhất1
Mong ad giúp em sửa lỗi này với , tự dưng vào 1 ngày em chẳng làm gì thì nó bị như thế này :(

  Bài viết hay nhất2
Devs cũng bị mà lão @Zzbaivong không chịu sửa :D chắc lão lười ấy
  Bài viết hay nhất3
Trang mình cũng dùng bubcloud thấy có sao đâu
  Bài viết hay nhất4

@kingofgame wrote:Trang mình cũng dùng bubcloud thấy có sao đâu
Xóa cache thử đi
  Bài viết hay nhất5
Vẫn rất bình thường
  Bài viết hay nhất6
Cách fix: Up ảnh qua trang https://servimg.com
  Bài viết hay nhất7
You cannot reply to topics in this forum