cách tạo chuyên mục và chuyên mục con

  Bài viết hay nhất1
mình mới tạo forum. mấy bạn chỉ mình cách tạo các chuyên mục với chuyên mục con với. mình chỉ có thể tạo bài viết trong muc first forum ah
  Bài viết hay nhất2
Tạo box chuyên mục
ACP >> Quản lí tổng thể >> Categories and forum >> Bấm vào dấu cộng (màu xanh) Choose the kind of forum you want: Diễn đàn
Tên diễn đàn: (tùy nhập)
You cannot reply to topics in this forum