[Hỏi đáp] Làm cho tên ko bị nhòe trong chatbox

  Bài viết hay nhất1
mình đã cho code này vào css
Code:
span[style="color:#FF0000"] strong{color:#fff}
span[style="color:#FF0000"]{text-shadow:0 0 .2em #ff0000,0 0 .2em #ff0000,0 0 .2em #ff0000,0 0 .3em red;color:red}

Nó có làm cho tên bên trong màu trắng và bên ngoài nó hơi tím, đỏ, v.v....... thật, nhưng vô chatbox mặc định nó lại nhòe ra, có ai giúp mình được ko
  Bài viết hay nhất2
link + nick test?
  Bài viết hay nhất3
http://eng-lite-math-ict.forumvi.com/
acctest: nicktest
mk: nicktestofemli

mình đã cố gắng chỉnh sửa cho sao nó đỡ nhòe, nhưng mà bên ngoài chatbox màu đỏ lại giảm, giờ mình mún nó bên ngoài ko bị giảm vừa bên trong chatbox ko bị nhòe -_-
  Bài viết hay nhất4
sửa lại CSS bằng CSS mới này
Code:
span[style="color:#FF0000"] {
    text-shadow: 0 0 .2em #ff0000,0 0, 0 0, 0 0;
    color: white !important;
}
  Bài viết hay nhất5
You cannot reply to topics in this forum