[Hỏi đáp] Code báo link hỏng

  Bài viết hay nhất1
VD : vào 1 topic nào đó mà thấy LINK trong bài viết bị DEL , em mún có 1 cái nút nào tại topic đó khi bấm vào là nó sẽ tự động gỡi tin nhằn đến Quản Trị Viên báo là link tại topic đó đả bị DEL .

Như vậy thì làm sao ạ ?
  Bài viết hay nhất2
Không thể kiểm tra từng link. Chỉ có thể làm nút "Báo link hỏng" giống như SinhVienIT
  Bài viết hay nhất3
Không cần kiễm tra , nhưng nếu 1 người nào đó vào thấy Link hỏng thì họ bấm vô đó thì tin nhắn sẽ gỡi đến Quản trị viên thôi

giống sinhvienit thì OK rồi
  Bài viết hay nhất4

Bước 1:

Tạo 1 user mới, ghi nhớ tên (username) và id user đó.

Bước 2:

APC > QLTT > Forum > Security:
Unauthorize unofficial forms to post messages and private messages on the forum : Không


Bước 3:


1. Đặt vào đầu viewtopic_body:
Code:
<div id="linkDie">Báo link hỏng</div>

2. Đặt vào cuối viewtopic_body:
Code:
<script type="text/javascript">
$(function(){
  $('.post').find('a').click(function(){
    $('#linkDie').show();
    $('#linkDie').click(function(){
      $.post("/privmsg", {
          subject: "LINK DIE - LIÊN KẾT HỎNG",
          message: "Link tại topic [url=" + window.location.href + "]" + document.title + "[/url] đã hỏng! Mong BQT up lại",
          username: "<USER_DIE>",
          u: "<USER_DIE_ID>",
          mode: "post_profile",
          folder: "profile",
          post: "Send"
      }).done(function(data) {
          window.location = windown.location.href;
      }).fail(function() {
          alert('Có lỗi trong quá trình báo lỗi!');
      }).always(function() {
          alert('Cảm ơn bạn đã báo lỗi!\nChúng tôi sẽ khắc phục sớm nhất có thể!');
      });
    });
  });
});
</script>
Tìm:
- <USER_DIE> Thay bằng username vừa tạo
- <USER_DIE_ID> Thay bằng user id vừa tạo

3. Thêm vào CSS:
Code:
#linkDie{
  padding:5px 7px 5px 27px;
  position:fixed;
  bottom:15px;
  right:15px;
  background:#fff url('http://i.imgur.com/YdMYnfW.png') no-repeat left 5px center;
  color:#05D;
  border:1px solid;
  font-weight:bold;
  text-transform:uppercase;
  cursor:pointer;
  display:none;
}
  Bài viết hay nhất5
Có chức năng report sao ko sài mà gửi tin nhắn làm chi vậy?
  Bài viết hay nhất6
Sử dụng cho khách được hay quá
  Bài viết hay nhất7

Zzbaivong wrote:Có chức năng report sao ko sài mà gửi tin nhắn làm chi vậy?

A có thể nói cụ thể chức năng anh đang nói được không ạ ?
  Bài viết hay nhất8
Là cái nút Báo lỗi đấy. :v
  Bài viết hay nhất9
kích hoạt sao anh ?
  Bài viết hay nhất10
ACP >> QLTT >> Reports
  Bài viết hay nhất11
hd cụ thễ đi a ? như vậy bít gì đâu
  Bài viết hay nhất12
Thì cứ vào theo hướng dẫn đó rồi mò thôi :v
  Bài viết hay nhất13
You cannot reply to topics in this forum