[Tự làm] Shop tự cập nhật vào profile

  Bài viết hay nhất1
Demo: [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this image.]

Shop Auto Add version 1.3 © NCat//Darklce♜
© [You must be registered and logged in to see this link.]
Please credit fully when you use code from Darklce♜.

Nói chung là cái shop lần này méo làm không cần phải đụng tay đụng chân để kiểm tra xong add hay trừ tiền chi hết, không phải lo xóa bài chi hết, nói chung là nó có thể cập nhật gần như 100% mọi thứ :3

Tóm tắt chức năng cho những ai muốn đọc:
Spoiler:


 • Shop sẽ hiện loading cho đến khi nào hiện points (kể cả khi trang chưa load xong :v)
 • Click vào từng tab ở trên khung hiện vật phẩm để chuyển sang các khung khác
 • Click vào vật phẩm, vật phẩm sẽ hiện ở khung xem trước
 • Tên vật phẩm là title trong thẻ <img>
 • Khi nhấp vào thẻ "Buy" sẽ hiện khung thông báo
 • Xác xuất 5% sẽ hiện nút "Gift", khi nhấp vào nút "Gift" sẽ hiện ra khung món quà đặc biệt không có trong shop
 • Khi nhấp vào túi tiền trong khung quà đặc biệt sẽ được tặng một số tiền ngẫu nhiên trong khoảng từ 1 đến 500 points
 • Khi mua xong, shop sẽ trừ tiền vào trong field Phiếu nợ và tự động thêm ảnh pet vào trong field Pet


B1: Đầu tiên là tạo 2 cái field trong profile :3
ACP >> Quản lí người dùng và quản lí nhóm >> Quản lí người dùng >> Profile >> Tạo các field:
Type: Text zone
Name: Phiếu nợ (hoặc cái chi cũng được hết)
Necessary field: Không
Display: chọn hết
Who can modify the field: Check hết
Display this field for users that are at least : Quản trị viên

Default content: 1
Type: Text zone
Name: Pet
Necessary field: Không
Display:  chọn hết
Who can modify the field: Check hết
Display this field for users that are at least: Quản trị viên

Sau khi tạo xong mục profile phiếu nợ, click [You must be registered and logged in to see this image.]
[You must be registered and logged in to see this image.] Replace the content

B2A: Giờ vào trang cá nhân của admin (/u1) và làm các bước sau:
Spoiler:
Nhấp chuột phải khi rê chuột vào số một của khung phiếu nợ và chọn mục Kiểm tra phần tử
[You must be registered and logged in to see this image.]
Ghi nhớ số phần field_id (ví dụ trong ảnh là field_id2 thì 2 là số trong phần field_id )
[You must be registered and logged in to see this image.]
Ghi nhớ phần name (cái phần có khoanh màu tím ấy)
[You must be registered and logged in to see this image.]

B2B: Làm tương tự với B2A để tìm mấy số liệu trong field Pet

B3: Tạo một trang HTML:
Title: Shop Auto Add by NCat//Darklce
Do you wish to use your forum header and footer ?: Chọn
Use this page as homepage ?: Chọn Không
Page content:
Spoiler:

Code:
<br/><div class="shop-face">
  <div class="shop-choose">
    <a href="#shop-0" class="chosen">Prologue</a>
    <a href="#shop-1">Operators</a>
    <a href="#shop-2">Disaster</a>
    <a href="#shop-3">Cytus</a>
    <a href="#shop-4">The Silence</a>
    <a href="#shop-5">Vanessa</a>
    <a href="#shop-6">The Lost</a>
    <a href="#shop-7">Loom</a>
    <a href="#shop-8">Another Me</a>
    <a href="#shop-9">Buried</a>
    <a href="#shop-10">The New World</a>
    <a href="#shop-K">Knight</a>
  </div>
  <div class="shop-look">
    <div class="shop-show" id="shop-0">
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140111230037/cytus/images/thumb/0/02/L0-1.png/100px-L0-1.png" title="Process"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140111231021/cytus/images/thumb/c/ce/L0-2.png/100px-L0-2.png" title="Endless Journey"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140111231531/cytus/images/thumb/2/2d/L0-3.png/100px-L0-3.png" title="Shoot out"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140111233711/cytus/images/thumb/1/1a/L0-4.png/100px-L0-4.png" title="LNS OP"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140111233420/cytus/images/thumb/d/d2/L0-5.png/100px-L0-5.png" title="Blue Eyes"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140111233450/cytus/images/thumb/5/5b/L0-6.png/100px-L0-6.png" title="Diskord"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140111233407/cytus/images/thumb/6/69/L0-7.png/100px-L0-7.png" title="Infernus"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140111233508/cytus/images/thumb/1/14/L0-8.png/100px-L0-8.png" title="Megaera"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140111233522/cytus/images/thumb/b/ba/L0-9.png/100px-L0-9.png" title="Violet"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140111233534/cytus/images/thumb/c/ce/L0-10.png/100px-L0-10.png" title="¡Azucar!"/>
    </div>
    <div class="shop-show" id="shop-1">
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140218015259/cytus/images/thumb/d/da/L1-1.png/100px-L1-1.png" title="Light Up My Love"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140218015745/cytus/images/thumb/2/24/L1-2.png/100px-L1-2.png" title="Ververg"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140218021806/cytus/images/thumb/d/d6/L1-3.png/100px-L1-3.png" title="Chemical Star"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140219030717/cytus/images/thumb/e/e0/L1-4.png/100px-L1-4.png" title="Visions"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140219034820/cytus/images/thumb/e/e1/L1-5.png/100px-L1-5.png" title="Les Parfums de L'Amour"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140324061258/cytus/images/thumb/8/8c/L1-6.png/100px-L1-6.png" title="Retrospective"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140324061816/cytus/images/thumb/7/7e/L1-7.png/100px-L1-7.png" title="The Silence"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324062057/cytus/images/thumb/7/78/L1-8.png/100px-L1-8.png" title="D R G"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324062408/cytus/images/thumb/c/c2/L1-9.png/100px-L1-9.png" title="Secret Garden"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324062459/cytus/images/thumb/6/65/L1-10.png/100px-L1-10.png" title="Hot Air Balloon"/>
    </div>
    <div class="shop-show" id="shop-2">
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140324125906/cytus/images/thumb/8/82/L2-1.png/100px-L2-1.png" title="Iris"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324125922/cytus/images/thumb/c/c9/L2-2.png/100px-L2-2.png" title="Sanctity"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324125938/cytus/images/thumb/c/cf/L2-3.png/100px-L2-3.png" title="Sacred"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140324125951/cytus/images/thumb/3/3b/L2-4.png/100px-L2-4.png" title="Green Eyes"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140324130002/cytus/images/thumb/e/ed/L2-5.png/100px-L2-5.png" title="Nocturnal Type"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140324130020/cytus/images/thumb/e/e7/L2-6.png/100px-L2-6.png" title="Precipitation"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140324130035/cytus/images/thumb/4/44/L2-7.png/100px-L2-7.png" title="Hard Landing"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140324130049/cytus/images/thumb/3/32/L2-8.png/100px-L2-8.png" title="Entrance"/>
    </div>
    <div class="shop-show" id="shop-3">
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324183135/cytus/images/thumb/1/1d/L3-1.png/100px-L3-1.png" title="The Riddle Story"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140324183206/cytus/images/thumb/c/c5/L3-2.png/100px-L3-2.png" title="Libera Me"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140324183220/cytus/images/thumb/e/e6/L3-3.png/100px-L3-3.png" title="COSMO"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140324183229/cytus/images/thumb/e/e0/L3-4.png/100px-L3-4.png" title="Prismatic Lollipops"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140324183240/cytus/images/thumb/9/94/L3-5.png/100px-L3-5.png" title="Otome"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324183251/cytus/images/thumb/0/0a/L3-6.png/100px-L3-6.png" title="Spectrum"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324183303/cytus/images/thumb/9/97/L3-7.png/100px-L3-7.png" title="Halcyon"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140324183313/cytus/images/thumb/0/05/L3-8.png/100px-L3-8.png" title="The Black Case"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140324183328/cytus/images/thumb/6/6d/L3-9.png/100px-L3-9.png" title="Saika"/>
    </div>
    <div class="shop-show" id="shop-4">
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140324232736/cytus/images/thumb/4/47/L4-1.png/100px-L4-1.png" title="Evil Force"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140324232759/cytus/images/thumb/e/e0/L4-2.png/100px-L4-2.png" title="New World"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140324233826/cytus/images/thumb/9/92/L4-3.png/100px-L4-3.png" title="Landscape"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324233827/cytus/images/thumb/3/31/L4-4.png/100px-L4-4.png" title="Future World"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140324233827/cytus/images/thumb/a/ab/L4-5.png/100px-L4-5.png" title="Parousia"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140324233827/cytus/images/thumb/c/ce/L4-6.png/100px-L4-6.png" title="Skuld"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140324233828/cytus/images/thumb/6/60/L4-7.png/100px-L4-7.png" title="Darkness"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140324233828/cytus/images/thumb/2/24/L4-8.png/100px-L4-8.png" title="Beyond"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140324233828/cytus/images/thumb/c/c6/L4-9.png/100px-L4-9.png" title="Area184"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140324233959/cytus/images/thumb/e/e5/L4-10.png/100px-L4-10.png" title="Sweetness And Love"/>
    </div>
    <div class="shop-show" id="shop-5">
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140325002240/cytus/images/thumb/6/68/L5-1.png/100px-L5-1.png" title="Holy Knight"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325002303/cytus/images/thumb/a/ab/L5-2.png/100px-L5-2.png" title="Dino"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325002335/cytus/images/thumb/d/d4/L5-3.png/100px-L5-3.png" title="Majestic Phoenix"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325002355/cytus/images/thumb/6/6d/L5-4.png/100px-L5-4.png" title="Sleepless Jasmine"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325002422/cytus/images/thumb/b/b0/L5-5.png/100px-L5-5.png" title="Chocological"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140325003033/cytus/images/thumb/7/78/L5-6.png/100px-L5-6.png" title="Recollections"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140325003058/cytus/images/thumb/b/b6/L5-7.png/100px-L5-7.png" title="Total Sphere"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140325003121/cytus/images/thumb/4/41/L5-8.png/100px-L5-8.png" title="Just A Trip"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325003146/cytus/images/thumb/c/cf/L5-9.png/100px-L5-9.png" title="Zauberkugel"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140325003217/cytus/images/thumb/a/a5/L5-10.png/100px-L5-10.png" title="Biotonic"/>
    </div>
    <div class="shop-show" id="shop-6">
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325134336/cytus/images/thumb/8/80/L6-1.png/100px-L6-1.png" title="Dragon Warrior"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325134428/cytus/images/thumb/7/77/L6-2.png/100px-L6-2.png" title="Selfish Gene"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325134428/cytus/images/thumb/f/fa/L6-3.png/100px-L6-3.png" title="Realize"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325134428/cytus/images/thumb/b/b6/L6-4.png/100px-L6-4.png" title="Colorful Skies"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140325134429/cytus/images/thumb/3/32/L6-5.png/100px-L6-5.png" title="It's A Wonderful World"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140325134429/cytus/images/thumb/3/36/L6-6.png/100px-L6-6.png" title="Bloody Purity"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325134429/cytus/images/thumb/a/ad/L6-7.png/100px-L6-7.png" title="Logical Steps"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140325134429/cytus/images/thumb/9/93/L6-8.png/100px-L6-8.png" title="Niflheimr"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325134430/cytus/images/thumb/b/b7/L6-9.png/100px-L6-9.png" title="Old Gold"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140325134430/cytus/images/thumb/8/89/L6-10.png/100px-L6-10.png" title="The Blocks We Loved"/>
    </div>
    <div class="shop-show" id="shop-7">
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325134910/cytus/images/thumb/2/28/L7-1.png/100px-L7-1.png" title="Black Lair"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325134910/cytus/images/thumb/9/93/L7-2.png/100px-L7-2.png" title="The Last Illusion"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325134911/cytus/images/thumb/9/95/L7-3.png/100px-L7-3.png" title="Galaxy Collapse"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140325134911/cytus/images/thumb/1/16/L7-4.png/100px-L7-4.png" title="Lost, Loneliness and Liberation"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140325134911/cytus/images/thumb/6/67/L7-5.png/100px-L7-5.png" title="Gate of Expectancy"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140325134941/cytus/images/thumb/f/fc/L7-6.png/100px-L7-6.png" title="Rainbow Night Sky Highway"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325134941/cytus/images/thumb/1/1a/L7-7.png/100px-L7-7.png" title="Quantum Labyrinth"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325134942/cytus/images/thumb/5/53/L7-8.png/100px-L7-8.png" title="Musik"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325134942/cytus/images/thumb/5/5a/L7-9.png/100px-L7-9.png" title="Hercule"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140325134910/cytus/images/thumb/d/db/L7-10.png/100px-L7-10.png" title="Aquatic Poseidon"/>
    </div>
    <div class="shop-show" id="shop-8">
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140325135451/cytus/images/thumb/d/d8/L8-1.png/100px-L8-1.png" title="Masquerade"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325135547/cytus/images/thumb/e/e0/L8-2.png/100px-L8-2.png" title="Her Sword"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325135547/cytus/images/thumb/4/45/L8-3.png/100px-L8-3.png" title="Morpho"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140325135548/cytus/images/thumb/7/7b/L8-4.png/100px-L8-4.png" title="∅ Slit"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325135548/cytus/images/thumb/f/f7/L8-5.png/100px-L8-5.png" title="Laplace"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140325135548/cytus/images/thumb/8/86/L8-6.png/100px-L8-6.png" title="Q"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140325135549/cytus/images/thumb/a/a9/L8-7.png/100px-L8-7.png" title="Scherzo"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140325135550/cytus/images/thumb/8/8d/L8-8.png/100px-L8-8.png" title="Axion"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140325135550/cytus/images/thumb/d/d0/L8-9.png/100px-L8-9.png" title="Code 03"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140325135551/cytus/images/thumb/e/e1/L8-10.png/100px-L8-10.png" title="Reverence"/>
    </div>
    <div class="shop-show" id="shop-9">
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328171655/cytus/images/thumb/f/f8/L9-1.png/100px-L9-1.png" title="Oriens"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140328172207/cytus/images/thumb/a/a7/L9-2.png/100px-L9-2.png" title="Hey Wonder"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140328172832/cytus/images/thumb/8/88/L9-3.png/100px-L9-3.png" title="Brionac"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140328173422/cytus/images/thumb/6/64/L9-4.png/100px-L9-4.png" title="First Gate"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140328174335/cytus/images/thumb/8/82/L9-5.png/100px-L9-5.png" title="Qualia"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328163834/cytus/images/thumb/6/64/L9-6.png/100px-L9-6.png" title="East West Wobble"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328174821/cytus/images/thumb/6/61/L9-7.png/100px-L9-7.png" title="Warlords of Atlantis"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328175957/cytus/images/thumb/4/42/L9-8.png/100px-L9-8.png" title="To Further Dream"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140328180526/cytus/images/thumb/d/d1/L9-9.png/100px-L9-9.png" title="COMA"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328162102/cytus/images/thumb/6/64/L9-10.png/100px-L9-10.png" title="Codename : Zero"/>
    </div>
    <div class="shop-show" id="shop-10">
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328162624/cytus/images/thumb/1/16/L10-1.png/100px-L10-1.png" title="Freedom Dive"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328164835/cytus/images/thumb/4/45/L10-2.png/100px-L10-2.png" title="Halloween Party"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328162859/cytus/images/thumb/8/84/L10-3.png/100px-L10-3.png" title="YURERO"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140328180836/cytus/images/thumb/6/6f/L10-4.png/100px-L10-4.png" title="Twenty One"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140328181603/cytus/images/thumb/f/f9/L10-5.png/100px-L10-5.png" title="Solar Wind"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140328182020/cytus/images/thumb/0/09/L10-6.png/100px-L10-6.png" title="Red Eyes"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140328182230/cytus/images/thumb/d/da/L10-7.png/100px-L10-7.png" title="Finite Circuit"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140328182746/cytus/images/thumb/4/4b/L10-8.png/100px-L10-8.png" title="Set Free"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328163124/cytus/images/thumb/5/5f/L10-9.png/100px-L10-9.png" title="Do Not Wake"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140328204139/cytus/images/thumb/7/7b/L10-10.png/100px-L10-10.png" title="Gatorix"/>
    </div>
    <div class="shop-show" id="shop-K">
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140718031258/cytus/images/a/a5/LK-1.png" title="The Way We Were"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140718031754/cytus/images/4/47/LK-2.png" title="The Sanctuary"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140718032041/cytus/images/3/36/LK-3.png" title="The Red Coronation"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140718032339/cytus/images/2/2b/LK-4.png" title="Forbidden Codex"/>
      <img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140718032612/cytus/images/b/bd/LK-5.png" title="Knight of Firmament"/>
      <img src="http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20140718065327/cytus/images/1/1d/LK-6.png" title="Lord of Crimson Rose"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140718065635/cytus/images/6/6f/LK-7.png" title="Predawn"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140718065832/cytus/images/c/ce/LK-8.png" title="The Fallen Bloom"/>
      <img src="http://img3.wikia.nocookie.net/__cb20140718070547/cytus/images/4/45/LK-9.png" title="Where You Are Not"/>
      <img src="http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140718070758/cytus/images/2/27/LK-10.png" title="Where You Are Not"/>
    </div>
  </div>
  <div class="shop-cpr">Shop Auto Add version 1.3 © NCat//Darklce♜<br/>
    © http://nkdesign.forumvi.com/<br/>
    Please credit fully when you use this shop.
  </div>
</div><div class="shop-count">
  <div class="shop-seen">Preview</div>
  <div class="shop-name">Name</div>
  <div class="shop-pro5">
    <div class="shop-pname">Customer:&nbsp;<span></span></div>
    <div class="shop-ppoint"><span class="shop-ppname">Wallet:&nbsp;</span>&nbsp;<span class="shop-pppoint"></span></div>
    <div class="shop-pcoins" style="display:none">Coins:<span class="shop-coins"></span></div>
  </div>
</div>
<div class="shop-buy">Buy</div>
<div class="shop-give">Send</div>
<div class="shop-alert">
  <div class="shop-ahead">Notice</div><br/>You have bought it successfully, please choose one of these options. There is 5% you will receive a surprising gift!<br/><br/>
  <a href="/"><button>Return to index</button></a><button class="shop-cont">Continue buying</button><button class="shop-gift">Gift</button>
</div><div class="shop-loading"><div class="shop-lgif"></div><div class="shop-ltext">LOADING IS FUN :)</div></div><div class="shop-gchoose">
  <div class="shop-ghead">Choose What You Want</div>
  <div class="shop-glogo"><img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328184638/cytus/images/thumb/3/34/LS-1.png/100px-LS-1.png"/><img src="http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140328201210/cytus/images/thumb/d/de/LS-2.png/100px-LS-2.png"/></div>
  <div class="shop-cash"><img src="http://www.iconsdb.com/icons/preview/black/money-bag-xxl.png" title="You will be given some coins"/></div>
</div>
<div class="shop-sendsystem">
  <div class="shop-sendhead">SEND A GIFT</div>
  <div class="shop-sendline"><span>Username: </span><input class="shop-suname" type="text" placeholder="Username" value="" required/></div>
  <div class="shop-sendline"><span>Comments: </span><textarea class="shop-scomment" placeholder="Write something you want like 'Will you marry me' =))" required></textarea></div>
  <div class="shop-sendline"><input class="shop-ssend" type="button" value="Send"/></div>
</div>
<style>
/* Shop */
.shop-show{display:none}
#shop-0{display:block}
.chosen{border-top:2px solid #16a085!important;color:#16a085!important;pointer-events:none}
.shop-choose a:hover{border-top:2px solid #16a085;color:#16a085}
.shop-choose a{transition:all 0.5s ease;padding:5px;text-decoration:none!important;border:2px solid #d7d7d7;margin:3px;background:#fff;font-weight:bold;color:#555;}
.shop-face{float:left;width:70%}
.shop-look{border:2px solid #d7d7d7;padding:10px;height:250px;margin-top:4px}
.shop-show img{width:75px;height:75px;padding:5px;border:1px solid #d7d7d7;transition:all 0.2s ease}
.shop-show img:hover{box-shadow:0 0 2px #2980b9;border:1px solid #2980b9;cursor:pointer}
.taken{box-shadow:0 0 2px #f00!important;border:1px solid #f00!important;pointer-events:none!important}
.shop-count{padding-bottom:10px;margin-left:calc(70% + 10px);margin-top:20px;border:2px solid #d7d7d7;text-align:center;height:200px}
.shop-seen{width:100px;height:100px;padding:5px;border:1px solid #d7d7d7;margin:10px auto;text-align:center;line-height:100px;font-weight:bold}
.shop-name{margin:0 auto;margin-bottom:10px;width:150px;padding:5px;color:#fff;font-weight:bold;background:rgba(0,0,0,.8);border-radius:3px;white-space:nowrap;overflow:hidden}
.shop-ppname,.shop-pppoint div{float:left}
.shop-ppoint,.shop-pname{float:left;margin-left:20px;width:calc(100% - 20px);text-align:left}
.shop-give,.shop-buy{display:none;margin-left:calc(70% + 10px);padding:5px;background:#c0392b;color:#fff;border-radius:3px;margin-top:5px;text-align:center;font-weight:bold;cursor:pointer}
.shop-give{background:#8e44ad}
.shop-alert{position:fixed;top:calc(50% - 100px);left:calc(50% - 200px);width:500px;height:200px;padding:5px;background:#fff;text-align:center;border:2px solid #8e44ad;box-shadow:0 0 5px #8e44ad;font-size:25px;font-weight:bold;line-height:30px;color:#555;display:none}
.shop-ahead{padding:5px 20px;background:#9b59b6;color:#fff;font-weight:bold;font-size:25px;line-height:25px}
.shop-alert button{outline:none!important;padding:5px 10px;background:#fff;border:1px solid #27ae60;border-top:5px solid #27ae60;color:#27ae60;margin:0 10px;font-weight:bold;cursor:pointer}
.shop-alert .shop-gift{border:1px solid #f00;border-top:5px solid #f00;color:#f00;display:none}
.shop-choose{white-space:nowrap;line-height:33px;margin-top:20px;width:706px;overflow-x:hidden;overflow-y:hidden;padding-bottom:20px;}
.shop-loading{position:fixed;top:0;left:0;width:100%;height:100%;background:rgba(255,255,255,.9)}
.shop-lgif{width:300px;height:300px;background:url(http://iosorwindows.com/img/loading.gif) no-repeat center;left:calc(50% - 150px);top:calc(50% - 150px);position:absolute}
.shop-ltext{position:absolute;font-size:20px;line-height:20px;height:20px;top:calc(50% + 150px);left:calc(50% - 85px)}
.shop-choose:hover{overflow-x:auto;padding-bottom:5px;}
.shop-gchoose{display:none;top:calc(50% - 112px);left:calc(50% - 237px);position:fixed;background:#fff;padding:10px;border:2px solid #2980b9;width:450px;height:200px}
.shop-ghead{padding:5px;background:#3498db;color:#fff;text-align:center;font-weight:bold;font-size:16px}
.shop-glogo,.shop-cash{float:left;background:#EDF5FA;margin:20px}
.shop-glogo img,.shop-cash img{width:100px;padding:10px}
.shop-glogo img:hover,.shop-cash img:hover{background:#B8DDF5;cursor:pointer;border-radius:10px}
.shop-cpr {margin-top: 10px;padding: 5px;width: calc(100% - 14px);border: 2px solid #e74c3c;color: #555;font-weight: bold;text-align: center;}
  /* Send */
.shop-sendsystem {overflow-y:auto;overflow-x:hidden;z-index:999;position: fixed;top: calc(50% - 105px);left: calc(50% - 205px);width: 400px;height: 200px;padding: 5px;background: #fff;box-shadow: 0 0 5px #f39c12,0 0 5px #f39c12;display:none}
.shop-sendhead {text-align: center;background: #f39c12;margin-bottom: 5px;padding: 5px;font-weight: bold;color: #fff;font-size: 20px;}
.shop-sendline span {width: 100px;float: left;}
.shop-sendline {margin-top: 5px;}
.shop-sendline input[type="text"], .shop-sendline textarea {width: calc(100% - 115px);padding: 2px 5px;border: 1px solid #d7d7d7;border-radius: 3px;color: #555;}
.shop-sendline input[type="button"] {padding: 5px;border: 1px solid #d7d7d7;background: #fff;color: #555;font-weight: bold;cursor: pointer;border-radius: 3px;}
.shop-sendline:last-child {text-align:center}
</style>

B4: Tạo một trang javascript:
Title: Shop Javascript
Placement: In All the page
Javascript Code:
Spoiler:

Code:
//Shop Auto Add version 1.3 javascript by NCat from Darklce♜

$(function () {
    $('.shop-coins').load('/u' + _userdata["user_id"] + ' #field_id4 .field_uneditable',function(){
      $('.shop-ppoint .shop-pppoint').load('/u' + _userdata["user_id"] + ' #field_id-13 .field_uneditable',function(){
        $('.shop-ppoint .shop-pppoint').html((Number($('.shop-ppoint .shop-pppoint').text()) + Number($('.shop-coins').text()) - 1));$('.shop-loading').fadeOut(250);
});
});

    $('.shop-pname span').html(_userdata["username"]);
    
    $('.shop-choose a').click(function (stop) {
stop.preventDefault();
        c = $(this).attr('href');
        $('.shop-show').hide();
        $(c).show();
        $('.shop-choose a').removeClass('chosen');
        $(this).addClass('chosen');
    });
    $('.shop-show img').click(function () {
        a = $(this).attr('src');
        b = $(this).attr('title');
        $('.shop-seen').html('<img src="' + a + '"/>');
        $('.shop-name').html(b);
        $('.shop-show img').removeClass('taken');
        $(this).addClass('taken');
        $('.shop-buy').show();
        $('.shop-give').show();
    });
    $('.shop-buy').click(function () {
        if (Number($('.shop-pppoint').text()) >= 100) {
$('.shop-ppoint .shop-pppoint').html((Number($('.shop-ppoint .shop-pppoint').text()) - 100 ));
            $.post("/ajax_profile.forum?jsoncallback=?", {
   id: "4",
   user: _userdata["user_id"],
   active: "1",
   content: '[["profile_field_2_4","'+(Number($('.shop-coins').text()) - 100)+'"]]',
   tid: $("#qjump input[name='tid']").val()
}, {}, "json");

            $.post("/ajax_profile.forum?jsoncallback=?", {
                id: "2",
                user: _userdata["user_id"],
                active: "1",
                content: '[["profile_field_2_2", "[img]' + $('.shop-seen img').attr('src') + '[/img]"]]',
                tid: $("#qjump input[name='tid']").val()
            }, {}, "json").done(function (data) {
                $('.shop-alert').fadeIn(150);
            }).fail(function () {
                alert('Error');
            });
        }
else {alert('Not enough Points')}
    });
    $('.shop-cont').click(function () {
        $('.shop-alert').fadeOut(500)
    });

    $('.shop-buy').click(function () {
        function percent(a) {
            return (Math.floor((Math.random() * 100) + 1) <= a);
        }
        if (percent(5)) {
            $('.shop-gift').show();
        }
    });
$('.shop-gift').click(function(){$('.shop-gchoose').show();});
$('.shop-glogo img').click(function(){
ilink = $(this).attr('src');
$.post("/ajax_profile.forum?jsoncallback=?", {
   id: "2",
   user: _userdata["user_id"],
   active: "1",
   content: '[["profile_field_2_2","[img]'+ilink+'[/img]"]]',
   tid: $("#qjump input[name='tid']").val()
}, {}, "json");
});
$('.shop-cash img').click(function(){
rcash = Math.floor((Math.random() * 500) + 1);
alert('Congratulation, You have received '+rcash+' Coins. Check your personal page now!');
$.post("/ajax_profile.forum?jsoncallback=?", {
   id: "4",
   user: _userdata["user_id"],
   active: "1",
   content: '[["profile_field_2_4","'+(Number($('.shop-coins').text()) + rcash)+'"]]',
   tid: $("#qjump input[name='tid']").val()
}, {}, "json");
$('.shop-ppoint .shop-pppoint').html((Number($('.shop-ppoint .shop-pppoint').text()) + rcash ));
});
$('.shop-gchoose *').click(function(){$('.shop-gchoose').fadeOut(100);$('.shop-alert .shop-gift').hide();});

$('.shop-give').click(function(){$('.shop-sendsystem').fadeIn(100)});
$('.shop-ssend').click(function(){

$.post("/privmsg", {
   subject: "Send Present",
   message: "I send you [img]" + $('.shop-seen img').attr('src') + "[/img]. Please read my message: [quote]"+$('.shop-scomment').val()+"[/quote]",
   username: $('.shop-suname').val(),
   u: $('.shop-suid').val(),
   mode: "post_profile",
   folder: "profile",
   post: "Ok"
}).done(function (data) {
   alert('Send gift success!');
}).fail(function () {
   alert('ERROR, something went wrong');
}).always(function () {
   $('.shop-sendsystem').fadeOut(100);
});

});

});

$(function(){
  if(location.pathname != "/u"+_userdata["user_id"]+"wall"){$('li:contains("Send Present")').remove();}
else{$('li:contains("Send Present") .message-footer li:first-child a').html('Receive Present');}

$('li:contains("Send Present") .message-footer li:first-child a').click(function(){

$.post("/ajax_profile.forum?jsoncallback=?", {
                id: "2",
                user: _userdata["user_id"],
                active: "1",
                content: '[["profile_field_2_2", "[img]' + $(this).parents(".message-footer").siblings(".message-text").find("img").attr("src") + '[/img]"]]',
                tid: $("#qjump input[name='tid']").val()
            }, {}, "json")

});

});

B5: Tìm trong B4 và chỉnh sửa nè:
Thay số 2 trong #field_id2 bằng số field_id  đã tìm ở B2A
Thay số 2 trong id: "2" bằng số field_id  đã tìm ở B2A
Thay profile_field_2_2 bằng phần name đã tìm ở B2A

Thay số 1 trong #field_id1 bằng số field_id  đã tìm ở B2B (nếu có)
Thay số 1 trong id: "1" bằng số field_id  đã tìm ở B2B
Thay profile_field_2_1 bằng phần name đã tìm ở B2B

Xóa mấy cái khung chỉnh sửa nợ và pet đi:
[You must be registered and logged in to see this link.] wrote:ACP -> Display -> lý lịch -> profile_add_body  rồi chèn vào đầu hoặc cuối code sau:
Code:
<script> $(function(){$("dl:contains('Pet'),dl:contains('Phiếu nợ')").remove();});</script>

Cập nhật hướng dẫn cho version 1.3:
ACP >> Quản lý tổng thể >> Forum >> Security >> Unauthorize unofficial forms to post messages and private messages on the forum: chọn KhôngDành cho những ai lười không muốn làm lại từ đầu:
* Thêm cục này bên dưới <div class="shop-buy">Buy</div>
Code:
<div class="shop-give">Send</div>
* Thêm cục này cuối trang html
Code:
<style>/* Send */
.shop-sendsystem {overflow-y:auto;overflow-x:hidden;z-index:999;position: fixed;top: calc(50% - 105px);left: calc(50% - 205px);width: 400px;height: 200px;padding: 5px;background: #fff;box-shadow: 0 0 5px #f39c12,0 0 5px #f39c12;display:none}
.shop-sendhead {text-align: center;background: #f39c12;margin-bottom: 5px;padding: 5px;font-weight: bold;color: #fff;font-size: 20px;}
.shop-sendline span {width: 100px;float: left;}
.shop-sendline {margin-top: 5px;}
.shop-sendline input[type="text"], .shop-sendline textarea {width: calc(100% - 115px);padding: 2px 5px;border: 1px solid #d7d7d7;border-radius: 3px;color: #555;}
.shop-sendline input[type="button"] {padding: 5px;border: 1px solid #d7d7d7;background: #fff;color: #555;font-weight: bold;cursor: pointer;border-radius: 3px;}
.shop-sendline:last-child {text-align:center}</style>
Thêm cục này vào cuối trang javascript
Code:
$(function(){
  if(location.pathname != "/u"+_userdata["user_id"]+"wall"){$('li:contains("Send Present")').remove();}
else{$('li:contains("Send Present") .message-footer li:first-child a').html('Receive Present');}

$('li:contains("Send Present") .message-footer li:first-child a').click(function(){

$.post("/ajax_profile.forum?jsoncallback=?", {
                id: "2",
                user: _userdata["user_id"],
                active: "1",
                content: '[["profile_field_2_2", "[img]' + $(this).parents(".message-footer").siblings(".message-text").find("img").attr("src") + '[/img]"]]',
                tid: $("#qjump input[name='tid']").val()
            }, {}, "json")

});

});

Xong rồi đó, nếu lỗi thì xem lại tất cả các bước, nếu vẫn lỗi nữa thì reply ở topic này, nếu méo thấy sai ở bất cứ bước nào mà nói là code lỗi thì méo sẽ không giải thích tại sao :v
Nếu muốn cho nó hiện ở một thẻ div nào khác mà không bị gò bó trong khung profile thì đưa link forum và nick test :v

© NCat//Darklce♜
Cập nhật:

 • Ẩn nút gift đi trước khi quá muộn :'(
 • Chỉnh lại phần tự động trừ ở trang html khi không đủ tiền :'(
 • Gửi hàng lia lịa :">
Sự đóng góp của các thuým

[You must be registered and logged in to see this link.] wrote:share 1 trang lấy ảnh pét làm phong phú shop cho anh em [You must be registered and logged in to see this link.]
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất3
@NCat . Nếu muốn thay hiện vật phẩm = hiện background như hình dưới thì có được k ?[You must be registered and logged in to see this image.]
  Bài viết hay nhất4
Cái này dùng cho all ver hay là một invision thôi, vì em qua demo anh đưa là invision???
The author of this message was banned from the forum - See the message
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất7
[You must be registered and logged in to see this link.] mình bt chứ đâu có jì đâu bạn
  Bài viết hay nhất8
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.] wrote:muốn cho khung tap ngắn lại thì làm sao zậy ?

[You must be registered and logged in to see this image.]
<div class="shop-face">
<div class="shop-choose">
<a href="#shop-0" class="chosen">Prologue</a>
<a href="#shop-1">Operators</a>
<a href="#shop-2">Disaster</a>
<a href="#shop-3">Cytus</a>
<a href="#shop-4">The Silence</a>
<a href="#shop-5">Vanessa</a>
<a href="#shop-6">The Lost</a>
<a href="#shop-7">Loom</a>
<a href="#shop-8">Another Me</a>
<a href="#shop-9">Buried</a>
<a href="#shop-10">The New World</a>
<a href="#shop-K">Knight</a>
bạn để lại 3 phần thôi vd: xóa
<a href="#shop-5">Vanessa</a>
<a href="#shop-6">The Lost</a>
<a href="#shop-7">Loom</a>
<a href="#shop-8">Another Me</a>
<a href="#shop-9">Buried</a>
<a href="#shop-10">The New World</a>
<a href="#shop-K">Knight</a> bạn còn lại là
<a href="#shop-0" class="chosen">Prologue</a>
<a href="#shop-1">Operators</a>
<a href="#shop-2">Disaster</a>
<a href="#shop-3">Cytus</a>
<a href="#shop-4">The Silence</a> là nó củng đả rút gọn rồi
  Bài viết hay nhất9
@banhuy52 : Phần point nó vẫn bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra :-s
Độ dài khung tab thì chỉnh width lại là ok

@ilolvn : Tất nhiên là được, nhưng sẽ phải chèn thêm js vào bên trong viewtopic_body hoặc tạo một js mới :3 cái đó thì cho méo xin link forum và nick test
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất11
Ô hay nhỉ...
[You must be registered and logged in to see this image.]
  Bài viết hay nhất12
Type: Text zone
Name: Phiếu nợ (hoặc cái chi cũng được hết)
Necessary field: Không
Display: chọn hết
Who can modify the field: Người điều hành
Display this field for users that are at least : Quản trị viên

Default content: 1 " phần này add 1 vào nó k hiện cho tất cả bác à " cần bác hỗ trợ thêm phần này "
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất14
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.] wrote:ủa , sao kỳ zậy ? anh làm được e thì hok dc

[You must be registered and logged in to see this image.]
bác có yahoo không cho xin cái :v
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất16
@LilKhang1994 : ô hay nhỉ...
Sau khi tạo xong mục profile phiếu nợ, click [You must be registered and logged in to see this image.]
[You must be registered and logged in to see this image.] Replace the content

@banhuy52 : Xem lại phần Wallet, -200 Point thì mua bán gì ở đây? các thức tính là lấy số point có sẵn + số nợ - 1
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất18
:v @NCAT xem inbox nhé
  Bài viết hay nhất19
@banhuy52 : từ cái lần test shop vụ not enough points đã ngờ ngợ ra rồi, méo không hề thấy bất cứ khung phiếu nợ nào trong trang cá nhân -_- không có thì nó load nợ bằng niềm tin
  Bài viết hay nhất20
Có 1 số k am hiểu lắm, tôi thấy - Points trực tiếp vẩn hay hơn đấy
  Bài viết hay nhất21
@NCat ơi, em cx bị giống bạn huy, cơ mà trong trang profile cá nhân em có phiếu nợ rồi mà, anh vào xem thử!
[You must be registered and logged in to see this link.]
nick test:member2000
pass:matkhau
Em vừa phát hiện thêm một lỗi nữa là khi nhận được quà ngẫu nhiên thì em chọn mấy cái logo không sao, nhưng khi chọn tiền thì nó hiện ra bảng thông báo 2 lần, có nghĩa em nhận được 2 lần tiền, thêm nữa là khi em chọn xong món quà, chữ "gift" không biến mất nên em có thể chon lại lần nữa, mong anh sớm khắc phục!
demo:http://www.future-generation.tk/h4-page
  Bài viết hay nhất22
mình cũng bị mua rồi ko thấy trừ point mặc dù đã có phiếu nợ và hiện pet
demo: [You must be registered and logged in to see this link.]
nick: VnGame
pass: vngame
bạn xem giúp mình
  Bài viết hay nhất23
Méo có thấy gì hết trơn hết trọi (^^^)
Chỉnh hết sang chế độ hiện cho thành viên luôn đi :-s thành viên không thấy gì hết =))
Còn cái vụ mà hiện 2 lần thông báo thì méo đang xem lại :v
  Bài viết hay nhất24
Dạ em chỉnh cho mọi member rồi đó anh
Anh vào giúp em, vs em cho member2000 10000 xu để anh thử, chứ không thiếu tiền thì mệt! :v
  Bài viết hay nhất25
Có 20 Xu thì đâu ra mà thử
  Bài viết hay nhất26
You cannot reply to topics in this forum