[Đóng góp] Google Plus Scroll Style

  Bài viết hay nhất1
Code:
::-webkit-scrollbar{height:16px;overflow:visible;width:16px}
::-webkit-scrollbar-button{height:0;width:0}
::-webkit-scrollbar-track{background-clip:padding-box;border:solid transparent;border-width:0 0 0 4px}
::-webkit-scrollbar-track:horizontal{border-width:4px 0 0}
::-webkit-scrollbar-track:hover{background-color:rgba(0,0,0,.05);box-shadow:inset 1px 0 0 rgba(0,0,0,.1)}
::-webkit-scrollbar-track:horizontal:hover{box-shadow:inset 0 1px 0 rgba(0,0,0,.1)}
::-webkit-scrollbar-track:active{background-color:rgba(0,0,0,.05);box-shadow:inset 1px 0 0 rgba(0,0,0,.14),inset -1px 0 0 rgba(0,0,0,.07)}
::-webkit-scrollbar-track:horizontal:active{box-shadow:inset 0 1px 0 rgba(0,0,0,.14),inset 0 -1px 0 rgba(0,0,0,.07)}
::-webkit-scrollbar-thumb{background-color:rgba(0,0,0,.2);background-clip:padding-box;border:solid transparent;min-height:28px;box-shadow:inset 1px 1px 0 rgba(0,0,0,.1),inset 0 -1px 0 rgba(0,0,0,.07);border-width:1px 1px 1px 6px;padding:100px 0 0}
::-webkit-scrollbar-thumb:horizontal{box-shadow:inset 1px 1px 0 rgba(0,0,0,.1),inset -1px 0 0 rgba(0,0,0,.07);border-width:6px 1px 1px;padding:0 0 0 100px}
::-webkit-scrollbar-thumb:hover{background-color:rgba(0,0,0,.4);box-shadow:inset 1px 1px 1px rgba(0,0,0,.25)}
::-webkit-scrollbar-thumb:active{background-color:rgba(0,0,0,0.5);box-shadow:inset 1px 1px 3px rgba(0,0,0,0.35)}
::-webkit-scrollbar-corner{background:transparent}
body::-webkit-scrollbar-track-piece{background-clip:padding-box;background-color:#f5f5f5;border:solid #fff;box-shadow:inset 1px 0 0 rgba(0,0,0,.14),inset -1px 0 0 rgba(0,0,0,.07);border-width:0 0 0 3px}
body::-webkit-scrollbar-track-piece:horizontal{box-shadow:inset 0 1px 0 rgba(0,0,0,.14),inset 0 -1px 0 rgba(0,0,0,.07);border-width:3px 0 0}
body::-webkit-scrollbar-thumb{border-width:1px 1px 1px 5px}
body::-webkit-scrollbar-thumb:horizontal{border-width:5px 1px 1px}
body::-webkit-scrollbar-corner{background-clip:padding-box;background-color:#f5f5f5;border:solid #fff;box-shadow:inset 1px 1px 0 rgba(0,0,0,.14);border-width:3px 0 0 3px}
  Bài viết hay nhất2
Đẹp đó bác
Mới nãy em lên google mà hình như google bỏ style scrollbar rồi bác ơi :\
  Bài viết hay nhất3
Có hiển thị vs FF không huynh?
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất5

KirigayaKazuto wrote:Có hiển thị vs FF không huynh?
css có -webkit chỉ hoạt động trên chrome và opera. Firefox là -moz
  Bài viết hay nhất6
I already using that
  Bài viết hay nhất7
Thanks for your share :lol:
  Bài viết hay nhất8
cái nì giùm để làm j thế mấy bác
  Bài viết hay nhất9
You cannot reply to topics in this forum