[Hỏi đáp] Giúp đỡ cây thư mục

  Bài viết hay nhất1
Em cũng k biết cái này gọi là gì, nhưng mà của em nó như thế này [Hỏi đáp]  Giúp đỡ cây thư mục SS7XQlZ , giờ em muốn nó như của forum devs, ai biết giúp em với[Hỏi đáp]  Giúp đỡ cây thư mục Nl4gp6J
  Bài viết hay nhất2
Thanh crumb

Thêm CSS
Code:
/* Crumbs by zzbaivong */
.pun-crumbs{border:1px solid #DDD;border-left:0;background:#f4f4f4;margin:0;padding:0}
.pun-crumbs p{display:block;font-size:0;position:relative;margin-bottom:-1px}
.crumbs > a,.crumbs > strong{font-size:13px;border:1px solid #F3F3F3;line-height:32px;display:inline-block;position:relative;font-weight:400;background:#fbfbfb;margin-top:-1px;border-width:1px 0;padding:0 10px 2px 20px}
#pun-navlinks a[href="/"],#pun-navlinks a[href="/?tt=1"],.crumbs > a[href="/"],.crumbs > a[href="/?tt=1"],.crumbs > a[href=""]{background-image:url(//i56.servimg.com/u/f56/18/59/49/93/l310.png);background-position:center;text-indent:-9999px;width:47px;background-color:#999;background-repeat:no-repeat}
.crumbs > a:before,.crumbs > strong:before{content:"";border:18px solid transparent;border-left-width:12px;border-right:0;border-left-color:#fbfbfb;display:block;position:absolute;right:-11px;top:-1px;z-index:10;width:0;height:0}
.crumbs > a:after,.crumbs > strong:after{content:"";border:18px solid transparent;border-right:1px none #F3F3F3;border-left-width:12px;border-left-color:#E6E6E6;display:block;position:absolute;right:-12px;top:-1px;z-index:5;width:0;height:0}
.crumbs > a[href="/"],.crumbs > a[href="/?tt=1"],.crumbs > a[href=""]{border-color:#999}
.crumbs > a[href="/"]:before,.crumbs > a[href="/?tt=1"]:before,.crumbs > a[href=""]:before{border-left-color:#999}
.crumbs > b:hover,.crumbs > a:hover,.crumbs > .active{background-color:#359BED!important;color:#FFF!important;border-color:#359BED!important}
.crumbs > b:hover:after,.crumbs > a:hover:after,.crumbs > .active:after{border-left-color:#CACACA!important}
.crumbs > b:hover:before,.crumbs > a:hover:before,.crumbs > .active:before{border-left-color:#359BED!important}
#pun-navlinks a[href="/"],#pun-navlinks a[href="/?tt=1"]{background-image:url(//i56.servimg.com/u/f56/18/59/49/93/l210.png)}
  Bài viết hay nhất3
Tính chôm mà nghĩ lại thấy forum mình hẹp quá. :v
  Bài viết hay nhất4
Dạ được rồi, nhưng mà của em nó to quá, anh biết cách làm cho thanh đó nhỏ lại được không
  Bài viết hay nhất5
to thì chỉnh width
  Bài viết hay nhất6
NCat wrote:Thanh crumb

Thêm CSS
Code:
/* Crumbs by zzbaivong */
.pun-crumbs{border:1px solid #DDD;border-left:0;background:#f4f4f4;margin:0;padding:0}
.pun-crumbs p{display:block;font-size:0;position:relative;margin-bottom:-1px}
.crumbs > a,.crumbs > strong{font-size:13px;border:1px solid #F3F3F3;line-height:32px;display:inline-block;position:relative;font-weight:400;background:#fbfbfb;margin-top:-1px;border-width:1px 0;padding:0 10px 2px 20px}
#pun-navlinks a[href="/"],#pun-navlinks a[href="/?tt=1"],.crumbs > a[href="/"],.crumbs > a[href="/?tt=1"],.crumbs > a[href=""]{background-image:url(//i56.servimg.com/u/f56/18/59/49/93/l310.png);background-position:center;text-indent:-9999px;width:47px;background-color:#999;background-repeat:no-repeat}
.crumbs > a:before,.crumbs > strong:before{content:"";border:18px solid transparent;border-left-width:12px;border-right:0;border-left-color:#fbfbfb;display:block;position:absolute;right:-11px;top:-1px;z-index:10;width:0;height:0}
.crumbs > a:after,.crumbs > strong:after{content:"";border:18px solid transparent;border-right:1px none #F3F3F3;border-left-width:12px;border-left-color:#E6E6E6;display:block;position:absolute;right:-12px;top:-1px;z-index:5;width:0;height:0}
.crumbs > a[href="/"],.crumbs > a[href="/?tt=1"],.crumbs > a[href=""]{border-color:#999}
.crumbs > a[href="/"]:before,.crumbs > a[href="/?tt=1"]:before,.crumbs > a[href=""]:before{border-left-color:#999}
.crumbs > b:hover,.crumbs > a:hover,.crumbs > .active{background-color:#359BED!important;color:#FFF!important;border-color:#359BED!important}
.crumbs > b:hover:after,.crumbs > a:hover:after,.crumbs > .active:after{border-left-color:#CACACA!important}
.crumbs > b:hover:before,.crumbs > a:hover:before,.crumbs > .active:before{border-left-color:#359BED!important}
#pun-navlinks a[href="/"],#pun-navlinks a[href="/?tt=1"]{background-image:url(//i56.servimg.com/u/f56/18/59/49/93/l210.png)}

mấy cái #pun-navlinks đâu có cần thiết đâu bạn :D
  Bài viết hay nhất7
Thấy trong css có nhiêu là bê hết vô -_-
  Bài viết hay nhất8
Nó bị lỗi như thế này nề: [Hỏi đáp]  Giúp đỡ cây thư mục YJ9lAaF bị dư ra cái đó
  Bài viết hay nhất9
Còn một lỗi nx là khi ở trong cái mục [Hỏi đáp]  Giúp đỡ cây thư mục 3MxIR5x thì chỉ cái Future Generations là có hiệu ứng, còn cái Your first category+ Your first forum thì bị lỗi, không có hiệu ứng, ai sửa giúp!! Thanks trước!! :'(
  Bài viết hay nhất10
Không có demo thì giúp sao dc @@~
  Bài viết hay nhất11
Xin lỗi ha!!! Demo: http://future-generation.forumvi.com/f1-your-first-forum
nick test: member2000
pass: matkhau
  Bài viết hay nhất12
Cái này là sửa mà, đâu có xin đâu, ai biết sửa giúp!!! Help
  Bài viết hay nhất13
Không có ai giúp sao?? :'( :fb171: :fb168:
  Bài viết hay nhất14
You cannot reply to topics in this forum