[Hỏi đáp] Giới hạn số lượt xem cho khách và cách quay trở lại trang vừa xem trước khi đăng nhập

  Bài viết hay nhất1
Đoạn code...
Code:
$(function(){
    if($("#logout").length<1) {
        count = parseInt(my_getcookie("count")) || 0;
        count < 0?my_setcookie("count",++count):location.href='trang html đăng nhập';
    }
});

...cho phép ta giới hạn số lượt xem của khách nhưng làm cách nào để sau khi đăng nhập xong là khách có thể xem lại topic vừa ghé thăm (topic xem trước khi chuyển sang "trang html đăng nhập". Ai biết vụ này chỉ hộ mình vợi

P/s: Thx vì đã ghé thăm topic :)
  Bài viết hay nhất2
dùng parameter giống cái chuyển link trên này
Code:
location.href='[trang html đăng nhập]?url='+location.href;
trong trang đăng nhập lấy giá trị của parametter url ra, đăng nhập thành công -> chuyển tới trang đó
  Bài viết hay nhất3
Zero wrote:dùng parameter giống cái chuyển link trên này
Code:
location.href='[trang html đăng nhập]?url='+location.href;
trong trang đăng nhập lấy giá trị của parametter url ra, đăng nhập thành công -> chuyển tới trang đó
Đây là link "trang html đăng nhập" của mình > http://www.congdongotakuviet.com/h8-page
Zero giúp hộ mình với, mình không biết cách lấy giá trị của parametter url. :(
  Bài viết hay nhất4
Thêm parameter vào link: http://www.congdongotakuviet.com/h8-page?url=www.google.com
Dùng code này cho trang "đăng nhập thành công"
Code:
function getParameter(name) { // function để lấy parameters
    name = name.replace(/[\[]/, "\\[").replace(/[\]]/, "\\]");
    var regex = new RegExp("[\\?&]" + name + "=([^&#]*)"),
        results = regex.exec(location.search);
    return results == null ? "" : decodeURIComponent(results[1].replace(/\+/g, " "));
}
getParameter('url') // return www.google.com
Chỉnh sửa cho phù hợp
  Bài viết hay nhất5
You cannot reply to topics in this forum