[jQ plugin] Sticky - Fixed khi qua top 1 cách đơn giản

  Bài viết hay nhất1
jQ plugin: Sticky
HomePage: http://stickyjs.com/
GitHub: https://github.com/garand/sticky

Giới thiệu & Chức năng: JQ này cung cấp cho bạn khả năng thực hiện bất kì phần tử nào trên trang web luôn ở trên cùng trang khi đã cuộn màn hình đi qua.
Điều này có thể rất tiện dụng trong trang web của bạn để trình bày một trình đơn menu hoặc thanh chia sẻ.

Cài đặt:
Code:
<!-- Thư viện JQuery -->
<script type="text/javascript" src="...jquery.js"></script>
<!-- Sticky Plugin -->
<script type="text/javascript" src="...jquery.sticky.js"></script>

Cách dùng:
Code:
$(document).ready(function(){
    $("selector").sticky({topSpacing:0}); // Id, Class của phần tử sẽ cuộn theo.
});


Ví dụ:
http://jsfiddle.net/VIFKirigayaKazuto/Qg76p/1/embedded/result,html,js/Ứng dụng trong forumotion

ACP >> Modules >> HTML & JAVASCRIPT >> Javascript Codes >> Create a new javascript:
 • Title: Sticky Plugin
 • Placement: In all the pages
 • Javascript Code * :
  http://pastebin.com/Rza8PuyK

  Sử dụng
  bằng cách tạo JS mới, thêm vào bên dưới JS trên, thêm vào thẻ <script>.
  Code:
  $(document).ready(function(){
      $("#abc").sticky({topSpacing:0}); // Id, Class của phần tử sẽ cuộn theo.
  });
You cannot reply to topics in this forum