[Userscript] Hỗ trợ đọc truyện tại truyengicungco

  Bài viết hay nhất1
Trước đây mình thích đọc truyện ở truyenyy vì thiết kế gọn nhẹ, nhất là cách xem truyện bằng phím mũi tên trái - phải rất tiện. Tiếc là gần đây trang này khá chậm, giờ cao điểm thì thậm chí không truy cập được.
Giờ mình chuyển sang đọc truyện ở truyengicungco, nên dùng userscript để mang tính năng cuộn bằng phím mũi tên vào, đồng thời mở chiều rộng trang lên tối đa cho dễ đọc.

Cài đặt: [You must be registered and logged in to see this link.]

Code:
// ==UserScript==
// @name        truyengicungco
// @icon        http://i.imgur.com/BopDgV1.png
// @namespace  devs.forumvi.com
// @description Cuộn nhanh truyện bằng phím trái - phải
// @include    http://truyengicungco.com/truyen/*
// @copyright  2014+, Zzbaivong
// @downloadURL https://dl.dropboxusercontent.com/u/126946313/Userscript/truyengicungco/story.user.js
// @updateURL  https://dl.dropboxusercontent.com/u/126946313/Userscript/truyengicungco/story.meta.js
// @version    0.1
// @grant      none
// ==/UserScript==
window.onkeyup = function (c) {
   switch (c.keyCode) {
   case 37:
      window.scrollTo(0, (window.pageYOffset - window.innerHeight + 20));
      break;
   case 39:
      window.scrollTo(0, (window.pageYOffset + window.innerHeight - 20))
   }
}
document.getElementById('RightZone').style.display = document.getElementById('FooterZone').style.display = document.getElementById('advheaderfull').style.display = 'none';
document.getElementById('ContentZone').style.width = '100%';
document.getElementById('Container').style.padding = 0;
document.getElementsByClassName('fullZone')[0].style.width = '100%'; // Sửa thông số 100% để thay đổi độ rộng phần đọc truyện. Ví dụ: 1200px


Zzbaivong
You cannot reply to topics in this forum