[Hỏi đáp] js ramdom một var nhiều kết quả k trùng

  Bài viết hay nhất1
Var là a ramdom 1 2 3 4 5

Lấy kể quả a bỏ vào 3 vị trí . Muốn mỗi cái a không trùng nhau

Thằng đầu a = 2
A = 4
A = 5

Hiện ra ko trùng nhau

Dùng cho load bài cùng chuyên mục mà hiển thị 3 box trong 5 box cần hiện
  Bài viết hay nhất2
bạn biết ý nghĩa của random là gì không mà hỏi không trùng :v muốn trùng số thì dùng loops :v
Code:

var a = ['1','2','3','4','5'];
for(i=0;i<a.length;i++){
a[i]
}
  Bài viết hay nhất3
hi tại dùng 3 lần '+a+' vô 3 vị trí muốn không trùng :D

tôi tưởng rd ra 1 lần là 1 số rồi điền vô 3 cái cùng 1 số
  Bài viết hay nhất4
Code:
var a = [1,2,3,4,5].sort(function() {
   return .5 - Math.random();
});
// a[0]
// a[1]
// a[2]
  Bài viết hay nhất5
Zzbaivong wrote:
Code:
var a = [1,2,3,4,5].sort(function() {
   return .5 - Math.random();
});
// a[0]
// a[1]
// a[2]

Không thấy nó hiện ông t dùng vô 3 cái này nè

Code:
$(function() {
$('<span class="bv1" />').load('/f'+y+'-forum #blog_tintuc:not("#blog_tintuc:gt(2)")', {limit: 10}, function() {
jQuery(this).hide()
.appendTo('#baiviet')
.fadeIn(1);
});
$('<span class="bv" />').load('/f'+y+'-forum #blog_tintuc:not("#blog_tintuc:gt(2)")', {limit: 10}, function() {
jQuery(this).hide()
.appendTo('#baiviet')
.fadeIn(1);
});
$('<span class="bv" />').load('/f'+y+'-forum #blog_tintuc:not("#blog_tintuc:gt(2)")', {limit: 10}, function() {
jQuery(this).hide()
.appendTo('#baiviet')
.fadeIn(1);
});
})
  Bài viết hay nhất6
You cannot reply to topics in this forum