[Hỏi đáp] Lấy link chuyển trang paging

The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất2
Cho mình xin link forum đi bạn
  Bài viết hay nhất3
theo mình biết . Lấy loca khi cick vô tự động thêm p 20 vào box là đc chỗ số 20 đó là +20 kết quả chưa có = 0+20
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất5
Mình làm ở viewforum_body: đoạn {PAGINATION} đặt nó vào trong 1 thẻ dividpage

Sau đó thêm vào CSS:
Code:
#page{font-size:0px;}#page a{display:none;}#page a img{width:0px;}
#page a:last-child{display:block;padding:15px 0px 15px 25px;width:600px;margin:0px auto;background:#24BBFF url(http://i57.servimg.com/u/f57/16/18/15/10/xt10.png) no-repeat top center;border-radius:3px;}

Đó là cách đơn giản nhất :D
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất7
Đợi tý! Mình viết code đã :v
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất9
dùng ajax thì không cần chuyển trang nhưng phải cho cái isotope function lại
code này chuyển trang bình thường +20
Code:

$(function () {
       href = location.pathname.replace(/\/f[0-9]*p/, '').match(/[0-9]*/);
       $('#pages a').attr('href', $('#page a').attr('href').replace('p' + href, 'p' + href + 20));
});
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất11
http://lastest7.forumvi.com/spa/mousety dùng này khi click vào tên :)) giống như xem ảnh đã đẳng
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất13
vô template thêm vào {PAGINATION}, cho ẩn đi bằng css
Code:
$(function () {
   a = document.getElementsByClassName('paging')[0].getElementsByTagName('b')[0].nextElementSibling.href;
   document.getElementById('pages').getElementsByTagName('a')[0].setAttribute('href', a);
});
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất15
Code:
$(function () {
   $(".paging").replaceWith(function () {
      var next = $(".sprite-arrow_prosilver_right").parent().attr("href");
      if (void 0 !== next) return '<div id="pages"><a class="uibutton special large" href="' + next + '">xem thêm, còn nhiều lắm</a></div>'
   })
});
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất17
Kiểm tra trong viewforum_body có còn:
Code:
<p class="paging">{PAGINATION}</p>
Và đã xóa hết css và js liên quan trước đó chưa?

Nếu vẫn không được thì đưa paging về mặc định rồi mình xem lại.
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất19
You cannot reply to topics in this forum