[Userscript] Thay đổi kích cỡ cho khung sửa Character Sheet

  Bài viết hay nhất1
Thấy hay hay nên méo cũng làm thử một cái :v
Vì nhiều forum khi làm những đoạn code khung pet giống vnsharing sẽ phải thêm nhiều thẻ html trong input, mà khung input nó bé như con kiến rất khó để thay đổi thông tin, đã thế chuyển sang trang khác một cái là nó quay lại từ đầu :fb129: nên méo làm cái này phục vụ cho cái đó :v

- Ưu điểm: thực ra méo cũng chả thấy hơn được gì trừ việc nó thay input bằng textarea, có thể thay kích thước tùy ý
- Nhược điểm: Vì méo sẽ lấy thông tin trong input (input để display none chứ không xóa) rồi gán cho textarea nên khi viết xuống dòng, xem lại dính nguyên cục -_- Mọi người giúp méo chỗ này nha :v

[Userscript] Thay đổi kích cỡ cho khung sửa Character Sheet VVySDsQ

Sử dụng: Link cũ: http://userscripts.org/scripts/show/443958
Link mới: http://userscripts.org/scripts/show/445463

Script của huynh Zzbaivong:
Code:
// ==UserScript==
// @name        CS_WH Editor
// @namespace    http://devs.forumvi.com/
// @version      0.9
// @description  Change The Character Sheet's Width and Height
// @copyright    2014+, NCat
// @icon        http://png-4.findicons.com/files/icons/2776/android_icons/48/ic_size_up.png
// @include      http://*/admin/index.forum?part=modules&sub=roleplay&mode=management*
// @require      http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js
// @run-at      document-end
// @grant        none
// ==/UserScript==
 
$(".forumline .post:not([name='avatarurl'])").replaceWith(function(){
  return '<textarea class="post" name="' + this.name + '" style="with:98%;height:200px">' + this.value + '</textarea>';
});
  Bài viết hay nhất2
Đúng là rất cần thiết mới mấy 4rum hay dùng làm tài sản (y)
  Bài viết hay nhất3
Lần đầu méo làm mà [Userscript] Thay đổi kích cỡ cho khung sửa Character Sheet 31
  Bài viết hay nhất4
Code này Méo chỉ cần 1 dòng, dùng hàm .replaceWith()
  Bài viết hay nhất5
Dùng thế thì không dùng input được
Vì khi dùng textarea lưu xong thông tin nó nhảy hết sang input nên méo phải gán lại cho textarea -_-
  Bài viết hay nhất6
Code:
// ==UserScript==
// @name        CS_WH Editor
// @namespace    http://devs.forumvi.com/
// @version      0.9
// @description  Change The Character Sheet's Width and Height
// @copyright    2014+, NCat
// @icon        http://png-4.findicons.com/files/icons/2776/android_icons/48/ic_size_up.png
// @include      http://*/admin/index.forum*
// @include      *part=modules*
// @include      *sub=roleplay*
// @include      *mode=management*
// @include      *mod=edit*
// @match        http://*/admin/index.forum*
// @match        *part=modules*
// @match        *sub=roleplay*
// @match        *mode=management*
// @match        *mod=edit*
// @require      http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js
// @run-at      document-end
// @grant        none
// ==/UserScript==

$(".forumline .post:not([name='avatarurl'])").replaceWith(function(){
   return '<textarea class="post" name="' + this.name + '" style="with:98%;height:200px">' + this.value + '</textarea>';
});
  Bài viết hay nhất7
Được đó huynh :v
Không biết có cách nào cho nó lưu lại mấy cái xống dòng không ta :/
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất9
https://devs.forumvi.com/f23-userscript
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất11
Có bài hướng dẫn trong đó, tìm đi
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất13
You cannot reply to topics in this forum