[Code] Tùy chỉnh hình nền diễn đàn cho punBB

  Bài viết hay nhất1
Bản quyền:

Style từ chức năng tùy chỉnh ảnh nền trong IPB Skin: Uniform © ipbforumskins (http://www.ipbforumskins.com/premade/uniform/index.php)
Javascript cho punBB - forumotion viết bởi baivong
Chức năng:

6 ảnh nền mặc định, dễ dàng thay đổi.
Tùy chỉnh ảnh nền bằng URL.
[You must be registered and logged in to see this image.]
Bước 1: Thêm vào CSS
ACP - Display - Pictures and Colors - Colors - CSS Stylesheet:
Code:
    /* Tùy chọn hình nền - www.FMvi.org */
    #custom_background{background-image:url('http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/backgr18.jpg') !important;box-shadow:0 0 10px rgba(0,0,0,0.8) inset;color:#FFF;position:relative;padding:15px 0 15px 15px}
    #custom_background span{-moz-transition:all .2s ease-in-out 0;background:none no-repeat scroll 50% 50% #000;border-radius:7px 7px 7px 7px;box-shadow:0 1px 7px #000 inset, 0 1px 0 rgba(255,255,255,0.05), 0 0 1px rgba(255,255,255,0.35);cursor:pointer;display:block;float:left;height:90px;margin-right:15px;width:140px}
    #custom_background span:hover{box-shadow:0 1px 2px #000 inset, 0 1px 0 rgba(255,255,255,0.05), 0 0 1px rgba(255,255,255,0.35)}
    #bg1{background-image:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/backgr20.jpg)!important;background-repeat:repeat-x!important}
    #bg6{background-image:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/backgr15.jpg)!important}
    #bg5{background-image:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/backgr16.jpg)!important}
    #bg2{background-image:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/backgr17.jpg)!important}
    #bg3{background-image:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/guitar10.jpg)!important}
    #bg4{background-image:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/backgr18.jpg)!important}
    #custom_url{clear:left;padding-top:10px;text-align:center}
    #custom_input{background:none repeat scroll 0 0 rgba(0,0,0,0.5);border:0 none;border-radius:4px 4px 4px 4px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,0.75) inset, 0 1px 0 rgba(255,255,255,0.15);color:#FFF;font-size:20px;height:40px;margin-left:-15px;margin-right:8px;white-space:nowrap;width:780px;padding:0 10px 0 0}
    #custom_submit{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/highli10.png) repeat-x scroll 0 0 rgba(197,206,213,0.4);border-radius:4px 4px 4px 4px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0,0,0,0.6);color:#FFF;cursor:pointer;display:inline-block;font-size:20px;font-weight:400;line-height:40px;text-shadow:0 -1px 0 #4C5057;padding:0 10px}
    .bg1{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/backgr20.jpg) repeat fixed 50% 0 #000!important}
    .bg2{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/backgr12.jpg) no-repeat fixed 50% 0 #000!important}
    .bg3{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/guitar10.jpg) repeat fixed 50% 0 #000!important}
    .bg4{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/backgr14.jpg) repeat fixed 50% 0 #000!important}
    .bg5{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/backgr11.jpg) no-repeat fixed 50% 0 #0E1E2D!important}
    .bg6{background:url(http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/backgr19.jpg) no-repeat fixed 50% 0 #000!important}
    .bg_custom{background-attachment:fixed;background-color:#000;background-repeat:repeat}
    #nav_background{background-color:#000;border:3px dotted #444!important;border-radius:15px 15px 15px 15px;cursor:pointer;float:right;padding:5px}
    #nav_background:hover{background-color:#FFF}
    #nav_background:active{background-color:#E71E7B}
Bước 2: Thêm vào javascript
ACP - Modules - HTML & JAVASCRIPT - Javascript codes management
Add a Javascript Code
Title * : Tùy chỉnh hình nền
Placement : In all the pages
Javascript Code * :
Code:
    var CopyrightNoticeEn = 'Copyright ©  by FmVi. All Rights Reserved. Use, modification, and/or distribution of this script is not allowed without direct permission from baivong (gialangsangai2000@yahoo.com). This entire copyright notice must remain in the original, copied, or modified script';
    var CopyrightNoticeVi = 'Bản quyền © FmVi. Giữ toàn quyền. Việc sử dụng, sửa đổi , và / hoặc phân phối mã này mà không được phép trực tiếp từ baivong (gialangsangai2000@yahoo.com) là không được phép. Toàn bộ thông báo bản quyền này phải được giữ nguyên khi sao chép, hoặc sửa đổi';
    $(function () {
      $("#pun-intro").prepend('<img src="http://i48.servimg.com/u/f48/16/58/89/73/nav_ba10.png" alt="Change background image" title="Change background image" id="nav_background" />');
      $("#content").prepend('<div id="toggle_background" style="display: none;"><div id="custom_background"><span id="bg1"></span><span id="bg6"></span><span id="bg5"></span><span id="bg2"></span><span id="bg3"></span><span id="bg4"></span><div id="custom_url"><input type="text" placeholder=" Chọn hình nền khác bằng cách nhập một URL hình ảnh và nhấn [Thay đổi]" id="custom_input"><strong id="custom_submit">Thay đổi</strong></div></div></div>');
      $("#custom_background span").click(function () {
          $("body, .main-head, .main-foot, #pun-intro").removeClass("bg1 bg2 bg3 bg4 bg5 bg6 bg_custom").addClass($(this).attr("id"));
          my_setcookie("custom_background", $(this).attr("id"), true);
      });
      $("#custom_submit").click(function () {
          var urlbg = $("#custom_input").val();
          $("body, .main-head, .main-foot, #pun-intro").removeClass("bg1 bg2 bg3 bg4 bg5 bg6 bg_custom").addClass("bg_custom").css("background-image", "url('" + urlbg + "')");
          my_setcookie("custom_background", urlbg, true);
      });
      $("#nav_background").click(function () {
          $("#toggle_background").slideToggle()
      });
      if (my_getcookie("custom_background") != "") {
          if (my_getcookie("custom_background").length > 4) {
            $("body, .main-head, .main-foot, #pun-intro").addClass("bg_custom").css("background-image", "url(" + my_getcookie("custom_background") + ")");
          } else {
            $("body, .main-head, .main-foot, #pun-intro").addClass(my_getcookie("custom_background"))
          }
      }
    });
  Bài viết hay nhất2
có ai thử chưa, e có thấy bài này bên cntt rồi, làm theo rồi, và không đc :(
  Bài viết hay nhất3
Bài này hình như là hướng dẫn cũ, code mình viết trong fmvi3 tốt hơn, không bị "nháy ảnh" khi đổi hình nền.
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum