[Thông báo] Một số lưu ý khi đăng code

  Bài viết hay nhất1
DEVs thì tất nhiên là các chủ đề liên quan đến code chiếm phần lớn. Để thống nhất, nhằm tạo thuận tiện cho người xem, mình có một số yêu cầu sau cho bài đăng có chứa code.

  1. Tất cả code, phải được đặt trong thẻ BBcode code.
  2. Toàn bộ bài hướng dẫn cố gắng giới hạn trong post#1, nếu bài viết dài (>65k ký tự), buộc phải tách nhiều phần thì ghi chú tất cả các phần đó cuối post#1.
  3. Trong mục Hỏi đáp, những code dài như Template,... thì không đăng trực tiếp, dùng pastebin để lưu code và dẫn link vào bài viết.


Hướng dẫn khi đăng code:

Dùng pastebin để lưu code dài, chỉ cần dẫn link vào bài viết, nó sẽ tự chuyển về Iframe Embedding.
Dùng jsfiddle để đăng code với demo. Lưu ý, chỉ các Link Embedding mới được chuyển về Iframe Embedding, Xem hướng dẫn tại đây.
Dùng phím tab để căn chỉnh dòng code. Hoặc dùng các công cụ làm đẹp code trực tuyến. Một số trang thường dùng:

Templates, HTML:
http://prettydiff.com/?m=beautify&html
http://ctrlq.org/beautifier/
http://tools.arantius.com/tabifier

CSS:
http://www.csscompressor.com/
http://www.codebeautifier.com/
http://www.askapache.com/online-tools/compress-css/
http://tools.arantius.com/tabifier
http://devilo.us/

Javascript:
http://jsbeautifier.org/
http://www.jspretty.com/
http://tools.arantius.com/tabifier


Hướng dẫn xem code:

Nhấn nút Code để chọn toàn bộ code.
Nhập số dòng cần đến vào ô Dòng?, số 0 để đến dòng cuối cùng.
  Bài viết hay nhất2
css e hay dung trang này nữa bác ạ : http://devilo.us/ bổ sung thêm cho phong phú
You cannot reply to topics in this forum