hỗ trợ giúp mình về việc mất chức năng kiểm tra thành viên xem bài trong group fb

  Bài viết hay nhất1
Như tiêu đề, mình quản lý 2 nhóm facebook. có 1 nhóm đột nhiên mất chức năng hiển thị lượt xem. Mình muốn lấy lại chức năng này để tiện quản lý các thành viên xem bài viết. Bạn nào biết chỉ giúp Vy nhé!
hỗ trợ giúp mình về việc mất chức năng kiểm tra thành viên xem bài trong group fb 1210

bên nhóm bị mất chức năng xem
hỗ trợ giúp mình về việc mất chức năng kiểm tra thành viên xem bài trong group fb 1410
  Bài viết hay nhất2
Despite my inability of understanding your language, I can solve this problem by looking at your pictures.

If your group has fewer than 250 people, messages and posts will be marked as Seen after they're read. If your group reaches 250 members or more, you’ll no longer see who’s seen messages and posts.
You cannot reply to topics in this forum