[Thông báo] Phân chia chuyên mục riêng cho 4 Editor

  Bài viết hay nhất1
Trước sự yếu kém ban đầu của SCEditor, một số Editor đã được phát triển riêng để thay thế với các ưu thế và chức năng đặc biệt đã được tin dùng và phổ biến trong fm.
Chính vì thế, trong chuyên mục Code của DEVs hiện tại đã có đến 4 Editor, để tránh nhầm lẫn cho thành viên và tạo không gian riêng cho các nhà phát triển, mình đã phân riêng 4 chuyên mục con trong Code:Mỗi nhà phát triển sẽ chịu trách nhiệm quản lý chuyên mục được phân chia.
Nếu Editor ngừng phát triển, hoặc lỗi không thể khắc phục thì chuyên mục liên quan sẽ bị khóa.
Liên hệ riêng Admin nếu muốn thay icon, chú thích hoặc xóa chuyên mục.

Admin
You cannot reply to topics in this forum