Xin chatbox DES đang dùng

  Bài viết hay nhất1
Không biết các bạn cho mình xin chatbox DES đang dùng dc ko vậy.
  Bài viết hay nhất2
vào body thay {Chatbox_top} thành
Code:
<section class="borderwrap" id="messenger">
    <div class="maintitle clearfix">
        <h2>Tán gẫu</h2>
        <div class="contract" id="bcb" onclick="toggleCategory2('cb');">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div>
    </div>
    <div id="cb" class="maincontent">
        <div id="chatbox_top" style="height: 420px;"><iframe src="/chatbox" id="frame_chatbox" scrolling="auto" frameborder="0" height="100%" width="100%" allowfullscreen=""></iframe></div>
        <div onmousedown="resizeElement(event, 'chatbox_top');" class="resize"><i class="fa fa-sort" aria-hidden="true"></i></div>
    </div>
</section>
  Bài viết hay nhất3
Bạn đợi @Zzbaivong hoàn thành xong skin rồi sẽ share nhé.
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum