[Hỏi đáp] Ajax ko hoạt động trên 1 trang html của forum

  Bài viết hay nhất1
Em thử viết ajax trên w3s thì ko sao nhưng khi em viết những dòng ajax đơn giản trên 1 trang html của forum thì nó ko hoạt động ( đã test thử trên w3s thì hoạt động bình thường )

demo: http://studymore.forumvi.com/h27-page
  Bài viết hay nhất2
Origin (Protocol + Host + Port) không khớp, không được phép.

Thông thường AJAX chỉ được phép thực hiện trong cùng Origin, trừ khi cấu hình server cho phép.
Ví dụ forumvi.com chỉ được phép gửi/nhận yêu cầu AJAX từ forumvi.com, ngay cả từ subdomain của nó như devs.forumvi.com cũng không được phép.
  Bài viết hay nhất3
Giờ em mới biết, cảm ơn bác
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum