[Hỏi đáp] Lỗi lạ Forumotion

  Bài viết hay nhất1
Vọc skin không hiểu nguyên nhân gì mà giờ truy cập login và khôi phục không được luôn . Mọi người nên lưu ý lỗi này .

http://zingnews.forumvi.com/
  Bài viết hay nhất2
Forum của bác ko còn truy cập đc nữa
  Bài viết hay nhất3

loving9you wrote:Vọc skin không hiểu nguyên nhân gì mà giờ truy cập login và khôi phục không được luôn  . Mọi người nên lưu ý lỗi này .

http://zingnews.forumvi.com/

Vào css tìm .g_login_panel

Thay

Code:
.g_login_panel { position: fixed; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background-color: #fff; z-index: 999; font-size: 13px; display: none; }

Bằng

Code:
.g_login_panel { position: fixed; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background-color: #fff; z-index: 999; font-size: 13px; }
  Bài viết hay nhất4

Hài hước thật đã vào login skin không được và khôi phục cũng không được thì làm sao mà chỉnh CSS !
  Bài viết hay nhất5
http://zingnews.forumvi.com/admin/login.forum
  Bài viết hay nhất6
Topic này nên đặt tiêu đề là "Lỗi mất quyền truy cập forum"
  Bài viết hay nhất7
You cannot reply to topics in this forum