[Hỏi đáp] Script không chạy trong file js

  Bài viết hay nhất1
Chào mấy bác, tình hình như title ạ, có em js không hiểu sao đưa vào file js thì không chạy được trong khi bỏ vào <script> trong html thì chạy ù ù, check đủ kiểu thì thấy js có hư hỏng chỗ nào đâu, chỉ nghĩ rằng do thằng js optimize gây ra? mong cao nhân giúp :|
HTML: http://shibai.forumotion.com/h1-page (100% works like a charm)
FM js: http://shibai.forumotion.com/h2-page (sucks)
  Bài viết hay nhất2
Thiếu dấu ; cuối câu lệnh, bình thường viết từng dòng riêng thì không sao, nhưng khi FM nó gộp code lại thì lỗi ngay.
Ví dụ dòng code này:
Code:
$(function() {
    new imgChange('.play_list', 1500, 'fade');
})
function imgChange(w, time, method, addClass, json) {
Lúc gộp lại nó sẽ nằm trên một dòng thành
Code:
})function

Có thể dùng một số công cụ kiểm lỗi cú pháp như JSHint rồi sửa các lỗi nó báo cáo.
Hoặc dùng công cụ nén js như Google closure, nó sẽ tự khắc phục các lỗi cú pháp.
  Bài viết hay nhất3
Thanks :^) không ngờ ; quan trọng như thế trước giờ toàn bypass thẳng tiến =))
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum