[Đóng góp] Share Code Thống Kê Bài Viết Zone-fm Version 3.0

  Bài viết hay nhất1
Thống Kê Bài Viết Zone-fm Version 3.0


Codes By : ThànhKent


Nguồn Zone-FM


Lần này sẽ có 1 chút thay đổi với Version 2 đã share

* Last xếp theo chiều dọc
* Xóa bỏ Top Gửi Chủ Đề

Recent Post Update

* Xem thời gian bình luận mới nhất
* Hiện kèm Avatar người gửi

Chức năng còn thiếu

*Hiện lượt Xem và Lượt trả lời của Viewed Topics và Active Topics
Cái này làm sau vì giờ làm biếng - sẽ Update lần sau :v

Demo Click http://zone-fm.forumvi.com/

[Đóng góp] Share Code Thống Kê Bài Viết Zone-fm Version 3.0 Untitl10

[Đóng góp] Share Code Thống Kê Bài Viết Zone-fm Version 3.0 Untitl11

Code


Mod_recent_topics

Code:
<div class="main" ><div class="main-head"><div class="page-title">
  <h2>Bài Viết Mới</h2>
  </div></div>
  
  
  <div class="main-content" style="height:569px;">
    
    

  <!-- BEGIN classical_row -->


<!-- BEGIN recent_topic_row -->
<table class="antdyt" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="height:23px;float:left;"><tr>
  
  <td width="45px" nowrap="none" style="border-bottom: 1px solid #ddd;padding-left:10px;padding-top:10px;">
    </td>
  
<td class="top-post-last" nowrap="none" style="border-bottom: 1px solid #ddd;padding-top:5px;">
  
    <div class="tile-post" style="padding-top:5px;">
     <span class="gioihankitu" style="width:200px!important">
    <a href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</a>
    </span>
  </div>
  
  <div class="top-post">
  <!-- BEGIN switch_poster -->
<a href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">
 {classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}
    </a>
  {classical_row.recent_topic_row.S_POSTTIME}
<!-- END switch_poster -->
  </div>

  
  
</td>


</tr></table>
<!-- END recent_topic_row -->


<!-- END classical_row -->
  
  
  
  <script type="text/javascript">
jQuery(".antdyt:contains('»')").remove();
</script>
  
    

  
  
 </div>

</div>
<div class="clear"></div>
<br/>

<style>
  
  .top-post .avas img {
border: 1px solid #DDD;
height: 30px;
margin-left:-45px;
margin-top:-20px;
margin-bottom:10px;
border-radius:0px;
box-shadow: 3px rgba(0,0,0,0.1);
padding: 2px;
width: 30px;
float:left;
}
  
  .top-post {
margin-top:20px;
color: #888;font-size: 11px;
}
.top-post a{
color: #888!important;font-size: 11px;
}
  
  </style>
  <script type="text/javascript">
$(document).on('ready',function(){$('.top-post a').each(function(){var avmb=$(this).attr('href');$(this).prepend('<a href="'+avmb+'" class="avas"><img src="http://i37.servimg.com/u/f37/17/47/85/23/noavat10.gif"  /></a>');$(this).children('a').load(avmb+' div.main-content.clearfix.center img:eq(0)')})});
  </script>
    

<style>.pun .main, .pun .main-category {
margin: 0em 0;
}</style>

Mod_top_posters

Code:
 <div class="main">
      <div class="main-content">
<div class="main-head">
Thành viên tích cực

   </div>  


                    <div  class="khungtop" style="padding-top:10px;background: url(http://i37.servimg.com/u/f37/17/47/85/23/sortnu10.png) no-repeat 8px 11px transparent;padding-left:27px">
<ul style="padding-left:0px!important;">
         <!-- BEGIN POSTER -->
         <li style="height:23px;">
            <span>
              <div class="avatar-toppost">{POSTER.NAME}</div>
            </span>  
  </li>
         <!-- END POSTER -->
                      </ul>
                      </div>
   </div>
</div>
<br/>
<style>
  
  .avatar-toppost .avas img {
border: 1px solid #DDD;
height: 15px;
margin: -5px 0px;
margin-right: 2px;
padding: 1px;
width: 15px;
}

  </style>

  <script type="text/javascript">
$(document).on('ready',function(){$('.avatar-toppost a').each(function(){var avmb=$(this).attr('href');$(this).prepend('<a href="'+avmb+'" class="avas"><img src="http://i37.servimg.com/u/f37/17/47/85/23/noavat10.gif"  /></a>');$(this).children('a').load(avmb+' div.main-content.clearfix.center img:eq(0)')})});
  </script>
    
    
    

Mod_most_viewed_topics


Code:
 <div class="main">
      <div class="main-content">
<div class="main-head">

Chủ Đề Được Xem Nhiều
   </div>  
  <div style="">
    <div class="khungtop" style="padding-top:10px;background: url(http://i74.servimg.com/u/f74/17/52/69/11/sortnu10.png) no-repeat 8px 11px transparent;padding-left:0px">
<ul>
         <!-- BEGIN TOPIC -->
         <li style="height:23px;">
            <span class="gioihankitu" style="margin-left:-8px;width:230px!important">
 <a href="{TOPIC.LINK}" title="{TOPIC.NAME}">{TOPIC.NAME}</a>
 </span>  
  </li>
         <!-- END TOPIC -->
                      </ul>
                      </div>
     </div>
    
    
   </div>
    <br/>

Mod_most_active_topics

Code:
 <div class="main">
      <div class="main-content">
<div class="main-head">

Chủ Đề Được Quan Tâm
   </div>  
  <div style="">
    <div class="khungtop" style="padding-top:10px;background: url(http://i74.servimg.com/u/f74/17/52/69/11/sortnu10.png) no-repeat 8px 11px transparent;padding-left:0px">
<ul>
         <!-- BEGIN TOPIC -->
         <li style="height:23px;">
            <span class="gioihankitu" style="margin-left:-8px;width:230px!important">
 <a href="{TOPIC.LINK}" title="{TOPIC.NAME}">{TOPIC.NAME}</a>
 </span>  
  </li>
         <!-- END TOPIC -->
                      </ul>
                      </div>
     </div>
    
    
   </div>
    <br/>

Css

Code:

.gioihankitu { overflow:hidden; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap; position:absolute; ; }
.khungtop ul { list-style:none;}
.khungtop { overflow:hidden;height:220px;}

Xắp Xếp Widgets

-Mod_recent_topics

-Mod_top_posters

-Mod_most_viewed_topics

-Mod_most_active_topics
  Bài viết hay nhất2
Góp ý chút nhé.

Không nên load ảnh avata thành viên làm gì. 10 bài viết mới nhất mà phải load cùng lúc 10 trang wall,chưa tính đến phần thành viên tích cực của bạn nữa, làm vậy không tốt chút nào. Nếu bạn muốn lấy link ảnh của thành viên thì cũng được đi, nhưng nên lấy ở phần thông tin mà fm vừa mới cập nhật sẽ nhẹ hơn. Kích hoạt nó bằng cách.

ACP => QLTT => Message & emails => Cấu hình diễn đàn => Activate the preview of profiles on thẻ tag usernames


Lấy id thành viên qua link rồi dùng ajax load ảnh của nó.


ví dụ của mình. https://devs.forumvi.com/ajax/index.php?f=m&user_id=133
  Bài viết hay nhất3
theo mình biết cái này là của bên FM nước ngoài , có đúng không ạ , và hướng dẫn mình làm giống thế đi , mình làm như mọi last nhìn nó ko chuẩn với forum
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum