[Góp ý] Cải tiến thừa khung Code của Devs

  Bài viết hay nhất1
1 . Nếu như trước đây Devs có khung Code rất chuyên nghiệp và thuận tiện cho người dùng , nhưng không hiểu sao cập nhật gần đây Devs đã loại bỏ và thay thế 1 khung Code mới thiếu vắng chức năng Coppy nội dung , không được thon gọn mà kéo dài lê thê gây khó chịu cho người dùng .

Các bạn thành viên quen thuộc chắc chắn sẽ nhận ra điểm khác biệt lớn này .

[Góp ý] Cải tiến thừa khung Code của Devs K1UHoZo
Khung Code cũ của Devs rất thuận tiện cho người dùng .


  Bài viết hay nhất2
Cảm ơn bạn đã góp ý, mình sẽ sửa lại độ dài khung code.
Khi bạn rê chuột vào khung code nó sẽ hiện nút copy bên phải, click lên nút đó sẽ copy vào Clipboard nên không cần chức năng bôi đen nữa.
  Bài viết hay nhất3

Zzbaivong wrote:Cảm ơn bạn đã góp ý, mình sẽ sửa lại độ dài khung code.
Khi bạn rê chuột vào khung code nó sẽ hiện nút copy bên phải, click lên nút đó sẽ copy vào Clipboard nên không cần chức năng bôi đen nữa.
Cám ơn bạn nhưng nút coppy bên phải không có 1 Chú Thích nào  , mọi người thường quen với cách bôi đen để Coppy có thể do thiếu Chú Thích mà mình không hề biết nó có chức năng Coppy .
  Bài viết hay nhất4

loving9you wrote:
Zzbaivong wrote:Cảm ơn bạn đã góp ý, mình sẽ sửa lại độ dài khung code.
Khi bạn rê chuột vào khung code nó sẽ hiện nút copy bên phải, click lên nút đó sẽ copy vào Clipboard nên không cần chức năng bôi đen nữa.
Cám ơn bạn nhưng nút coppy bên phải không có 1 Chú Thích nào  , mọi người thường quen với cách bôi đen để Coppy có thể do thiếu Chú Thích mà mình không hề biết nó có chức năng Coppy .
Đã bổ sung chú thích. Cảm ơn góp ý của bạn.
  Bài viết hay nhất5
You cannot reply to topics in this forum