[Quán bar] Forumotion cập nhật thêm chức năng

  Bài viết hay nhất1
Forumotion đã cập nhật thêm các chức năng cho SERVIMG

1.Iframe mới của Servimg

[Quán bar] Forumotion cập nhật thêm chức năng 04-03-10

2.Chức năng "Drag & Drop"
Chức năng này giúp bạn thao tác nhanh hơn trong việc upload ảnh
Khi bạn kéo và thả chuột hình ảnh vào Iframe thì sẽ dc như thế này

[Quán bar] Forumotion cập nhật thêm chức năng 04-03-11

3.Upload nhiều hình ảnh
Chức năng này sẽ giúp các bạn đỡ tốn thời gian và công sức hơn khi mà trước kia chỉ up được từng cái một -_-

[Quán bar] Forumotion cập nhật thêm chức năng 04-03-12

Sau khi upload:

[Quán bar] Forumotion cập nhật thêm chức năng 04-03-13

Nguồn+ hình ảnh:The Godfather(help.forumotion.com)
  Bài viết hay nhất2
I would like to edit images and lingua.where I find the code.Thank you very much
  Bài viết hay nhất3

pedros wrote:I would like to edit images and lingua.where I find the code.Thank you very much
I don't get it.
  Bài viết hay nhất4
I would like to edit images and texts but do not know where I can find the codes (templates?).Thank you
  Bài viết hay nhất5
Easy,It's in the editor
[Quán bar] Forumotion cập nhật thêm chức năng Untitl10
  Bài viết hay nhất6
I figured out how to change it ...

from

[Quán bar] Forumotion cập nhật thêm chức năng Captur12

to

[Quán bar] Forumotion cập nhật thêm chức năng Gi__bollettino-rai

where I find the code.Thank you very much!
  Bài viết hay nhất7
up thank you
  Bài viết hay nhất8
You cannot reply to topics in this forum