[Đóng góp] Code Ban quản trị đang online

  Bài viết hay nhất1

DEMO

[Đóng góp] Code Ban quản trị đang online Dasd11


Hướng DẫnBước 1:


Cho đoạn JS này vào footer_end

Code:
<script>
$("#sli > a > span[style='color:#BA0707'],#sli > a > span[style='color:#007DEB'],#sli > a > span[style='color:#00FFB7'],#sli > a > span[style='color:#006600']").parent().clone().appendTo("#mod_qtv");
</script>

Thay mã màu trong JS thành mã màu nhóm cần hiện
VD: Muốn cho hiện thành viên trong nhóm Admin, mã màu nhóm admin là FF0000 thì thay

Code:
style='color:#BA0707'

Thành:

Code:
style='color:#FF0000'


Bước 2:


Cho đoạn Code này vào chỗ cần hiện trong index_body

Code:
<span class="smalltext">Ban quản trị đang online : <span id="mod_qtv"></span><span id="sli"></span>
  Bài viết hay nhất2
Không được ạ
  Bài viết hay nhất3
Link forum
  Bài viết hay nhất4
http://forumchemgio123.123.st/
Đã gỡ code , em sẽ gửi nick Admin
  Bài viết hay nhất5
Thua,không làm được!
  Bài viết hay nhất6
Nếu đặt script vào temp thì để trong thẻ
Code:
<script></script>
Bạn sửa lại chứ một số bạn vẫn chưa làm được hoặc không biết cách làm kìa.
  Bài viết hay nhất7
You cannot reply to topics in this forum