[Đóng góp] Nút lên đầu trang

  Bài viết hay nhất1
[Đóng góp] Nút lên đầu trang  TaRX7YU

chèn vào overall_footer_end
code:
Code:
<script type="text/javascript">$(function(){$.fn.scrollToTop=function(){$(this).hide().removeAttr("href");if($(window).scrollTop()!="0"){$(this).fadeIn("slow")}var scrollDiv=$(this);$(window).scroll(function(){if($(window).scrollTop()=="0"){$(scrollDiv).fadeOut("slow")}else{$(scrollDiv).fadeIn("slow")}});$(this).click(function(){$("html, body").animate({scrollTop:0},"slow")})}});$(function() {$("#toppage").scrollToTop();});</script>
<a id="toppage" style="display: block;"><img src="http://i68.servimg.com/u/f68/19/31/68/87/icon_g10.png" border="0" title="Click để trở về đầu trang"></a>
<style>#toppage {position: fixed;bottom: 30px;right: 5px;opacity: 1;cursor: pointer;}</style>
chiêm ngưỡng kết quả cười nhăn răng ^^
  Bài viết hay nhất2
1 like cho tinh thần share bài mặc dù không đụng đến.
  Bài viết hay nhất3
Nếu bạn tự viết thì post tại box Tự làm còn nếu bạn repost lại hoặc rip ở đâu thì để lại nguồn nhé.
  Bài viết hay nhất4
cái này của violympic :v
  Bài viết hay nhất5
chú có tiến bộ, like cho bài viết
  Bài viết hay nhất6
You cannot reply to topics in this forum