[Quán bar] cần chỉ giáo về trò minecraft

  Bài viết hay nhất1
mới đây mình mới lên twitter và thấy Bill Gates share trang này: https://code.org/mc
hậu quả là khi chơi chả biết chơi tẹo nào :( xin hỏi cách chơi, bạn nào chơi rồi nhớ chỉ mình nhá :D
  Bài viết hay nhất2
Xem Video hướng dẫn sẽ rõ. Đơn giản chỉ là làm theo yêu cầu các câu hỏi rồi thiết kế các lệnh phù hợp rồi cho chạy nhân vật thôi. Làm đúng thì được qua vòng mới
  Bài viết hay nhất3
How to survival in MineCraft?
ez. Just Survival.
  Bài viết hay nhất4
luyện tập trước đi rồi hãng chơi: https://studio.code.org/s/course4
  Bài viết hay nhất5
Còn 3 màn nữa thì làm biếng không làm nữa (tới màn hình chữ L ngược có dung nham)
  Bài viết hay nhất6
mời mọi người thử trò mới này nà
chơi phê lắm
https://studio.code.org/c/155330184
  Bài viết hay nhất7
You cannot reply to topics in this forum