[Hỏi đáp] Hỏi chút về chức năng banned :P

  Bài viết hay nhất1
- Ai có cách nào set 1 ng nào quản lý box mà nó ko đc quyền banned ko :p còn ở trong Nhóm được set quyền quản lý box thì vẫn banned được bình thường
- Nghe bác Vóng nói hình như có, mà ko biết chỗ nào =))
  Bài viết hay nhất2
Hình như thì chỉ phân trực tiếp cho nó cái quyền quản lý thay cho vào gr có quyền điều hành box bất kỳ thì không được ban thì phải, đoán thôi nhé :v còn thích thì dùng jquery hide cho gọn :v
  Bài viết hay nhất3
Nó vẫn banned được bạn à :))
  Bài viết hay nhất4
dùng CSS cho dễ ((: vào proview chỗ admin thì add cái vào, hide cái ban link đi
Code:
a[href*="/modcp?mode=ban"] {display:none;}
rồi dùng cái a[href="/u?"] để hiện lại với từng thằng cụ thế :v
  Bài viết hay nhất5
Proview chỗ admin là ở đâu vậy bạn Draudrey?
  Bài viết hay nhất6
Templates > Profile > Profile_view_body > {BAN_USER}
  Bài viết hay nhất7

Draudrey wrote:dùng CSS cho dễ ((: vào proview chỗ admin thì add cái vào, hide cái ban link đi
Code:
a[href*="/modcp?mode=ban"] {display:none;}
rồi dùng cái a[href="/u?"] để hiện lại với từng thằng cụ thế :v
mình bị làm ví dụ về vấn đề này :'(
  Bài viết hay nhất8

hoang02hp wrote:
Draudrey wrote:dùng CSS cho dễ ((: vào proview chỗ admin thì add cái vào, hide cái ban link đi
Code:
a[href*="/modcp?mode=ban"] {display:none;}
rồi dùng cái a[href="/u?"] để hiện lại với từng thằng cụ thế :v
mình bị làm ví dụ về vấn đề này :'(
Code:
{USERLINK}
mà chú :v
  Bài viết hay nhất9
You cannot reply to topics in this forum