[TUTs] zBeautify (Ứng dụng làm đẹp code từ jsbeautifier.org)

  Bài viết hay nhất1

zBeautify - Ứng dụng làm đẹp code từ jsbeautifier.org


Giới thiệu

Mod này không thích hợp với những mod chỉnh sửa khung code bằng javascript/jquery. Khi mod đã được cài đặt, kế bên chữ Code: sẽ hiện ra chữ Beautify, click vào đó để làm đẹp code bên trong :)

Tác giả: Zero
Quyền lợi: Bạn được quyền sử dụng miễn phí mod nếu bạn tôn trọng bản quyền
Nguồn: http://jsbeautifier.org/


Chức năng


  1. Làm đẹp javascript(jquery) và html (chỉ ngăn dòng không có highlights)
  2. Nhẹ, dành cho những ai làm forum nghiên về tốc độ
  3. Cross-platform


Hướng dẫn

Tạo js mới ở In the topics
Code:
$(function() {
    zbeautify.start('codebox')
});
var zbeautify = {
    getScript: function(scripts, callback) {
        var progress = 0;
        var internalCallback = function() {
            if (++progress == scripts.length) {
                callback();
            }
        };

        scripts.forEach(function(script) {
            $.getScript(script, internalCallback);
        });
    },
    start: function(where) {
        a = document.getElementsByClassName(where);
        this.getScript(['http://jsbeautifier.org/js/lib/beautify-html.js', 'http://jsbeautifier.org/js/lib/beautify.js'], function() {
            for (var i = 0; i < a.length; i++) {
                zbeautify.run(a[i].getElementsByClassName('cont_code')[0]);
                a[i].innerHTML = a[i].innerHTML.replace('Code:', 'Code: <span style="float:right">Powered by <a href="http://www.devs.forumvi.com/t130-">zBeautify</a></span>')
            }
        });
    },
    run: function(a) {
        source = a.textContent;
        if (zbeautify.checkHTML(source)) {
            a.firstChild.innerHTML = zbeautify.convertHTML(html_beautify(source))

        } else {
            a.firstChild.innerHTML = zbeautify.convertHTML(js_beautify(source))
        }
    },
    convertHTML: function(str) {
        return String(str).replace(/</g, '<').replace(/>/g, '>').replace(/\n/g, "<br/>").replace(/ /g, '&nbsp;')
    },
    checkHTML: function(source) {
        var trimmed = source.replace(/^[ \t\n\r]+/, '');
        var comment_mark = '<' + '!-' + '-';
        return (trimmed && (trimmed.substring(0, 1) === '<' && trimmed.substring(0, 4) !== comment_mark))
    }
}
  Bài viết hay nhất2
Click một lần code hiện đẹp đẹp, nhưng sao méo click lần hai nó lại có chỗ nhảy lung tung vậy bác?
http://fcatest4.forumvi.com/t1-topic#post4
  Bài viết hay nhất3
Sửa dòng 40:
Code:
.replace(/\s{4}/g, '\t')
  Bài viết hay nhất4
Update phiên bản mới. Tải nhanh hơn so với bản cũ. Tự động "beautify" không cần phải click nữa.
  Bài viết hay nhất5
Có thể giải thích rõ cho Bean biết được không???. Mình chưa hiểu công dụng cho lắm
  Bài viết hay nhất6
- Làm đẹp javascript(jquery) và html (chỉ ngăn dòng không có highlights)
- Nhẹ, dành cho những ai làm forum nghiên về tốc độ
- Cross-platform
Nói chung là làm đẹp code
  Bài viết hay nhất7

Mr.Bean wrote:Có thể giải thích rõ cho Bean biết được không???. Mình chưa hiểu công dụng cho lắm
Vào jsbeautifer.org rồi sẽ hiểu
  Bài viết hay nhất8
You cannot reply to topics in this forum