[Hỏi đáp] Làm sao để giới hạn số lần đổi tên ?

  Bài viết hay nhất1
Tình hình là em muốn bật chức năng này cho thành viên tự đổi tên

[Hỏi đáp] Làm sao để giới hạn số lần đổi tên ? Awx080

Nhưng nếu vậy thì các thành viên lạm dụng để tự đổi tên
Vậy nên em lên đây hỏi các bác

Không biết có bác nào biết cách giới hạn số lần đổi tên giống Facebook ko ?
Nếu được thì giúp e, tks trước :)
  Bài viết hay nhất2
Vậy cung cấp dịch vụ đổi tên bằng điểm thưởng đi, giống CHINHPHUC đấy bạn, vẫn khóa chức năng đấy, người dùng khi gửi bài hoặc trả lời sẽ nhận một số điểm, dùng điểm đó để yêu cầu đổi tên, 1 lần đổi tên bằng 20 điểm chẳng hạn :) vừa không sử dụng code làm nặng thêm forum vừa quản lý được :)
You cannot reply to topics in this forum