[Đóng góp] Skin KBlackPurplevr1

  Bài viết hay nhất1
Skin KBlackPurplevr1

kun.iam.7

Kích hoạt bởi Forumotion - Version Punbb


Demo Ảnh:
Spoiler:

Demo Online: http://kun7vr1.forumvi.com/

CSS :

Spoiler:

overall_header:

Spoiler:

index_body :
Spoiler:

index_box :
Spoiler:

overall_footer_begin :
Spoiler:
  Bài viết hay nhất2
overall_footer_end :
Spoiler:


topics_list_box :
Spoiler:


viewtopic_body :
Spoiler:
  Bài viết hay nhất3
Bạn sử dụng [Thông báo] Hướng dẫn chia sẻ theme forumotion để chia sẻ theme nhé.
  Bài viết hay nhất4
Vả lại nhìn như skin này bị lỗi vỡ khung á anh K xem lại skin giúp bạn ấy sửa lỗi đi
  Bài viết hay nhất5
@kun.iam.7 Kủn ơi sau bao lâu thì tay nghề ông cũng lên cao rồi hen ^^
  Bài viết hay nhất6

KirigayaKazuto wrote:Bạn sử dụng [Thông báo] Hướng dẫn chia sẻ theme forumotion để chia sẻ theme nhé.

cảm ơn @KirigayaKazuto
  Bài viết hay nhất7

tanvking wrote:@kun.iam.7 Kủn ơi sau bao lâu thì tay nghề ông cũng lên cao rồi hen ^^


ờ =]]z
  Bài viết hay nhất8
@kun.iam.7 cho link fb kb chơi
  Bài viết hay nhất9
You cannot reply to topics in this forum