[TUTs] Việt hóa thanh Toolbar của Forumotion

  Bài viết hay nhất1

Việt hóa thanh ToolbarGiới thiệu


Code này sẻ Việt hóa toàn bộ thanh Toolbar của Forumotion.


Demo


[TUTs] Việt hóa thanh Toolbar của Forumotion 3S5ldCo
Giao diện thanh toolbar đã được Việt hóa


Cài đặt


ACP >> Display >> Templates >> General >> overall_header

Tìm:
Code:
{HOSTING_JS}

Thêm vào bên dưới nó, code sau:
Code:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
if(typeof(_userdata) == "undefined") var _userdata = new Object();
_lang["Share"] = "Chia sẻ";
_lang["Login"] = "Đăng nhập";
_lang["Register"] = "Đăng ký";
_lang["Welcome"] = "Xin chào";
_lang["Notifications"] = "Thông báo";
_lang["See_my_profile"] = "Xem lý Lịch";
_lang["Edit_profile"] = "Thay đổi lý lịch của bạn";
_lang["All_Topics"] = "Tất cả chủ đề";
_lang["All_Messages"] = "Tất cả tin nhắn";
_lang["js_topics_followed"] = "Bài viết đang theo dõi";
_lang["Admin_panel"] = "Bảng điều khiển quản trị";
_lang["Logout"] = "Thoát";

_lang["Notif_see_all"] = "Xem tất cả các thông báo.";
_lang["Notif_priv_msg"] = "Bạn nhận được một <a href=\"/privmsg?folder=inbox&amp;nid=%(nid)s\">tin nhắn riêng</a> từ <a href=\"/u%(id)d\">%(name)s</a>.";
_lang["Notif_report"] = "<a href=\"/u%(id)d\">%(name)s</a> đã gửi một <a href=\"/report?nid=%(nid)s\">tin báo cáo</a>.";
_lang["Notif_friend_req"] = "Bạn nhận được một <a href=\"/profile?mode=editprofile&amp;nid=%(nid)s&amp;page_profil=friendsfoes\">yêu cầu kết bạn</a> từ <a href=\"/u%(id)d\">%(name)s</a>.";
_lang["Notif_group_req"] = "<a href=\"/u%(id)d\">%(name)s</a> đã gửi một yêu cầu tham gia nhóm <a href=\"/g%(group_id)d-%(group_url_name)s?nid=%(nid)s\">%(group_name)s</a>.";
_lang["Notif_friend_con"] = "<a href=\"/u%(id)d\">%(name)s</a> đã đăng nhập";
_lang["Notif_wall_msg"] = "<a href=\"/u%(id)d\">%(name)s</a> vừa viết một tin nhắn lên <a href=\"/u%(self)dwall?nid=%(nid)s\">tường nhà bạn</a>.";
_lang["Notif_abuse"] = "<a href=\"/admin/index.forum?mode=active&amp;nid=%(nid)s&amp;part=misc&amp;sub=support\">Một tố cáo</a> đã được gửi.";
_lang["Notif_topic_watch"] = "<a href=\"/u%(id)d\">%(name)s</a> đã gửi bài <a href=\"/t%(topic_id)d-%(topic_name)s?nid=%(nid)s#%(post_id)d\">vào bài viết bạn đang theo dõi</a>.";
_lang["Notif_topic_watch_p"] = "<a href=\"/u%(id)d\">%(name)s</a> đã gửi bài <a href=\"/t%(topic_id)dp%(start)d-%(topic_name)s?nid=%(nid)s#%(post_id)d\">vào bài viết bạn đang theo dõi</a>.";
_lang["Notif_topic_watch_guest"] = "Có một khách đã gửi bài <a href=\"/t%(topic_id)d-%(topic_name)s?nid=%(nid)s#%(post_id)d\">vào bài viết bạn đang theo dõi</a>.";
_lang["Notif_topic_watch_p_guest"] = "Có một khách đã gửi bài <a href=\"/t%(topic_id)dp%(start)d-%(topic_name)s?nid=%(nid)s#%(post_id)d\">vào bài viết bạn đang theo dõi</a>.";
_lang["Notif_mention"] = "Tên bạn là <a href=\"/u%(id)d\">%(name)s</a> được nhắc trong <a href=\"/t%(topic_id)dp%(start)d-%(topic_name)s?nid=%(nid)s#%(post_id)d\">bài viết này</a>.";
_lang["Notif_hashtag"] = "Từ khóa <a href=\"/tags/%(tag)s\">#%(tag)s</a> được ghi vào <a href=\"/t%(topic_id)dp%(start)d-%(topic_name)s?nid=%(nid)s#%(post_id)d\">bài viết này</a>.";
_lang["All_PMs"] = "Tin nhắn riêng";
_lang["No_assigned_rank"] ="Không có chỉ định cấp bậc đặc biệt.";
_lang["Posts"] = "Số bài";
_lang["PMs"] = "Tin nhắn riêng";
_lang["Reputation"] ="Được cảm ơn";
 
if(typeof(_board) == "undefined") var _board = new Object();
_board["Forumotion"] = "";
_board["toolbar_title_url"] = "http://" + location.host;
//]]>
</script>


NGUỒN


@markai30 (viethoagame.forumvi.com)
Tags: #mod #tutorial #việt-hóa #toolbar
  Bài viết hay nhất2
@AnChina đăng bài vào box TUTs thì phải trình bày rõ ràng, chi tiết. Đã thế, chỉ có việc copy thôi cũng để bị lỗi code, còn riêng cái vụ lỗi bảng mã unicode tổ hợp đã nhắc lần thứ n rồi.
Bài này code của @markai30 nên mình sửa hộ, còn lần sau nữa là vào sọt.

Lưu ý: Ngoại trừ thành viên Nhóm phát triển, nếu không, dù là tự làm cũng phải đăng bài vào box Thành viên để duyệt sơ bộ.
  Bài viết hay nhất3

Zzbaivong wrote:@AnChina đăng bài vào box TUTs thì phải trình bày rõ ràng, chi tiết. Đã thế, chỉ có việc copy thôi cũng để bị lỗi code, còn riêng cái vụ lỗi bảng mã unicode tổ hợp đã nhắc lần thứ n rồi.
Bài này code của @markai30 nên mình sửa hộ, còn lần sau nữa là vào sọt.

Lưu ý: Ngoại trừ thành viên Nhóm phát triển, nếu không, dù là tự làm cũng phải đăng bài vào box Thành viên để duyệt sơ bộ.

em unicode tổ hợp rồi đó chứ :( mà sao font nó hiện lên FM tùm lum hết , k biết là do máy em hay là do cái gì nửa
  Bài viết hay nhất4

AnChina wrote:em unicode tổ hợp rồi đó chứ :( mà sao font nó hiện lên FM tùm lum hết , k biết là do máy em hay là do cái gì nửa

Unicode có 2 loại: Unicode thườngUnicode tổng hợp.
Bộ mã Unicode tổng hợp là bộ mã tách "chữ" và "dấu" ra riêng.

Ý lão baivong nói là bạn đang xài Unicode tổng hợp nên gây ra lỗi font chữ, phải chỉnh về Unicode thường.

Rút kinh nghiệm đừng thấy cái gì hay hay là chọn cái đó khi chưa biết rõ về nó.

Đây là cái setting nếu bạn không biết chỉnh.
[TUTs] Việt hóa thanh Toolbar của Forumotion Q9gRaW2
  Bài viết hay nhất5

KirigayaKazuto wrote:
AnChina wrote:em unicode tổ hợp rồi đó chứ :( mà sao font nó hiện lên FM tùm lum hết , k biết là do máy em hay là do cái gì nửa

Unicode có 2 loại: Unicode thườngUnicode tổng hợp.
Bộ mã Unicode tổng hợp là bộ mã tách "chữ" và "dấu" ra riêng.

Ý lão baivong nói là bạn đang xài Unicode tổng hợp nên gây ra lỗi font chữ, phải chỉnh về Unicode thường.

Rút kinh nghiệm đừng thấy cái gì hay hay là chọn cái đó khi chưa biết rõ về nó.

Đây là cái setting nếu bạn không biết chỉnh.
[TUTs] Việt hóa thanh Toolbar của Forumotion Q9gRaW2

Mấy cái này mình biết mà ! Unikey này mình chỉnh sài từ đó giờ bình thường :( nhưng sao dạo này nó lại bị lỗi font như vậy đó
  Bài viết hay nhất6

AnChina wrote:
Mấy cái này mình biết mà ! Unikey này mình chỉnh sài từ đó giờ bình thường :( nhưng sao dạo này nó lại bị lỗi font như vậy đó
Dùng cái cuả Devs xem còn lỗi ko :3
  Bài viết hay nhất7
You cannot reply to topics in this forum