[Tips] Sửa lỗi không thay đổi được thông tin cá nhân khi nâng cấp thư viện jQuery

  Bài viết hay nhất1
Phiên bản của thư viện jQuery mặc định trong Forumotion là 1.7.2, và các chức năng dùng jQuery trong diễn đàn đều viết dựa trên phiên bản này.
Trên trang cá nhân, khi bạn thay đổi thông tin, chức năng ajax-profil_edit sẽ giúp bạn thay đổi thông tin ngay lập tức.

[Tips] Sửa lỗi không thay đổi được thông tin cá nhân khi nâng cấp thư viện jQuery UGAYx10
Chỉnh sửa thông tin trên trang cá nhân

Tuy nhiên, khi bạn nâng cấp thư viện jQuery phiên bản 1.9 hoặc cao hơn, thì chức năng trên sẽ không sử dụng được nữa.


Để khắc phục lỗi này, bạn làm như sau:

ACP >> Modules >> HTML & JAVASCRIPT >> Javascript codes management

Title * : Fixed bug ajax-profil_edit
Placement : In all the pages
Javascript Code * :
Code:
/* Fixed bug ajax-profil_edit by Zzbaivong */

var forumVersion = 1; // Thay số 1 thành 0 nếu phiên bản diễn đàn của bạn là phpBB2

$(function () {
    if (location.pathname.indexOf("/u") === 0 && _userdata.session_logged_in === 1) {
        function attrValue(ele) {
            var $this = $(ele);
            $this.attr("value", $this.val());
        }
        $(".field_editable").on("input", [".post", ".inputbox"][forumVersion], function () {
            attrValue(this);
        }).on("change", "select", function () {
            attrValue(this);
        }).find("select, input, textarea").each(function () {
            attrValue(this);
        });
    }
});
  Bài viết hay nhất2
Giờ mới biết :))) Lũ FM không chịu nâng cấp & cập nhật thư viện jQuery chắc chủ yếu là do một số chức năng như vầy :))
You cannot reply to topics in this forum