[Đóng góp] SHARE SKIN BULE DẠNG WAP LẦN 2

  Bài viết hay nhất1
Nói sơ : như skin bên đây Click , mình đã cải tiến thêm nãy ngứa tay quá ngồi vọc ra un :3 . ae nào thích thì lấy nhé mình ko có ý kiến hay đồi hỏi  gì về việt các bạn sữa skin của mình . Skin được làm ngày 2/5/2015 :D  vào vấn đề un nhá !!

Demo :  Here !

Index_box vs Index _ body mình làm biến quá ko làm ae tự thích hợp nhá

Css :

Spoiler:
  Bài viết hay nhất2
overall_footer_end :

Spoiler:
  Bài viết hay nhất3
overall_header :

Spoiler:
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum