[Hỏi đáp] Xin code thay đổi Background như của Devs

  Bài viết hay nhất1
Tình hình là em rất kết cái thay Color Background và mà chữ nhưng em không biết làm sao, mong anh baivong và mọi người giúp em
  Bài viết hay nhất2
Khỏi xin, vô ích thôi bạn :)
  Bài viết hay nhất3
Gợi ý chút nhé. Dung js thêm css đổi màu cho forum rồi dùng cookie lưu nó lại là dc. Chứ xin nguyên cái code của devs thì ko dc đâu.
  Bài viết hay nhất4
cảm ơn ạ
  Bài viết hay nhất5
Code này mình viết riêng theo skin nên bạn sẽ không dùng được (nếu không có skin này).
Cách thức hoạt động rất đơn giản, như @markai30 đã nói ở trên:

1. Xác định một số thuộc tính để chuyển giao diện (ví dụ màu nền, ảnh nền, màu chữ, màu liên kết,...). Ví dụ:
Code:
.tieude {
    background: red;
    color: white;
}

2. Viết thêm nhiều kiểu giao diện khác, theo các thuộc tính đã xác định trước, và đặt mỗi kiểu một class riêng. Ví dụ:
Code:
.blueskin .tieude {
    background: blue;
    color: yellow;
}

3. Dùng hàm .addClass().removeClass() để thay class của body, sau đó lưu lại thiết lập giao diện bằng cookie. Ví dụ:
Code:
$(function() {
   $("#blueskin").click(function() {
      $("body").addClass("blueskin");
      my_setcookie("devsforumvi_skin", "blueskin", true);
   });
});

4. Kiểm tra cookie mỗi khi tải trang để xác định giao diện mà người dùng chọn. Ví dụ:
Code:
$(function() {
   var devsforumvi_skin = my_getcookie("devsforumvi_skin");
   if (devsforumvi_skin === "blueskin") {
      $("body").addClass("blueskin");
   }
});
  Bài viết hay nhất6
cảm ơn anh baivong
  Bài viết hay nhất7
You cannot reply to topics in this forum