[Hỏi đáp] Làm sao vào giao diện mobile trên pc

  Bài viết hay nhất1
Hỏi: như tiêu đề ai chỉ em phát!
em thử /index.forum?mobile
nhưng hem dc :|

Đáp: http://devs.forumvi.com/t99-hoi-dap-lam-sao-vao-giao-dien-mobile-tren-pc?showpost=p575
  Bài viết hay nhất2
Bạn chỉ cần đổi user agent trình duyệt sang dạng mobile.
@Zzbaivong wrote:Mỗi trình duyệt đều có một user agent riêng, tức một dòng thông tin để nói cho trang web biết rằng người dùng đang sử dụng trình duyệt gì.
Xem danh sách user agent các trình duyệt http://www.useragentstring.com/pages/useragentstring.php
Như bạn đã biết Forumotion có phiên bản mobile, phiên bản này sẽ tự chuyển khi bạn dùng mobile truy cập diễn đàn, bằng cách đọc user agent của trình duyệt và chọn ra những thông tin xác nhận đó là phiên bản mobile như là Android, Windows Phone...
Một lúc nào đó, bạn muốn thay đổi giao diện trên phiên bản này nhưng gặp khó khăn do các trình duyệt trên mobile lại không có bộ công cụ phát triển như trên desktop, hay đơn giản là bạn thích phiên bản mobile của facebook chẳng hạn, lúc đó bạn sẽ cần phải đổi user agent trình duyệt đang dùng desktop thành mobile.

Để làm được điều đó bạn có thể dùng một trong 2 cách sau:

Cách 1:
Đổi trực tiếp trên trình duyệt:
Chrome:
Mở công cụ phát triển và chỉnh cài đặt user agent.
Bạn có thể chọn mục có sẵn hoặc thay một user agent theo danh sách ở trên, ví dụ:
Code:
Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows Phone OS 7.5; Trident/5.0; IEMobile/9.0)
Firefox:
Trên thanh địa chỉ nhập: about:config
Nhập vào ô tìm kiếm(search): useragent
Nhấp chuột phải chọn New >> String
Nhập general.useragent.override
Nhập giá trị theo danh sách cung cấp ở trên, ví dụ:
Code:
Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.0.3; ko-kr; LG-L160L Build/IML74K) AppleWebkit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/534.30
Nhấp, đổi general.useragent.enable_overrides thành true

Cách 2:
Dùng tiện ích mở rộng:

Chrome: User-Agent Switcher for Chrome
Firefox: User Agent Overrider
You cannot reply to topics in this forum