[Thùng rác] thêm nguồn link khi copy topic

  Bài viết hay nhất1
Có ai biết code nào khi copy bài viết ra thì sẽ xuất hiện thêm link nguồn của trang không, ví dụ là
[Only admins are allowed to see this link] find,[Only admins are allowed to see this link] fix, and sell wwww.xxxx.forumvi.co houé forwwww.xxxx.forumvi.com profit
Gần như ví dụ trên... mong ai đó giúp giùm mình... thanks trước nhá :))))
You cannot reply to topics in this forum