[Đóng góp] index trung thu

  Bài viết hay nhất1
Demo: http://www.vngame.pro/h30-page

ACP -> Modules -> HTML pages management -> tạo 1 HTML chọn như sau:

Do you wish to use your forum header and footer ? : không
Use this page as homepage ?: có

Code:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en">
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<meta content="all" name="robots" />
<meta name="author" content="MacroLong" />
<meta name="keywords" content="" />
<meta name="description" content="" />
<title>Cổng thông tin game private VNGAME.PRO</title>

<style>
body{
margin:0px auto;
width:900px;
background: black url(http://i.imgur.com/YYy2zdH.jpg) no-repeat top center;
}
a{
text-decoration:none;
color:#fff;
font-weight:bold;
font-family:Tahoma;
}
a:hover{
color:#f40;
}
</style>
 


<table border=0 cellpadding=0 cellspacing=0>
<tr>
 <td style="padding-top:350px;padding-left:10px;width:520px;">
 <a href="http://thptphumy.org/@forum" onmouseover="document.button.src='http://i.imgur.com/fuSPqNe.png'"
 onmouseout="document.button.src='http://i.imgur.com/YaroDH7.png'"><img SRC="http://i.imgur.com/YaroDH7.png" NAME="button" BORDER="0" ALT="loveteen Forum"/></a>
 </td>
</tr>
<tr>
 <font color="#fff">
          <a href="http://www.vngame.pro">
 Nghe nhạc</a>  |    
 <a href="http://www.vngame.pro">
 Blog</a> |  
 <a href="http://www.vngame.pro">
 Úp ảnh</a> |  
 <a href="http://www.vngame.pro">
 Tools</a> |  
 <a href="http://www.vngame.pro">
 PhotoShop</a> |  
 </font>
</tr>
</table>
 
 <span style="color:#FFFF00;text-shadow: 0 0 1.0em #FFFFFF">

</span>
<span style="color:#FFFF00;text-shadow: 0 0 1.0em #FFFFFF">
</span>
 
<div><embed width="1" height="1" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin7.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Ny80MC83NDBlZDBmZTk2NmEyNTMxODmUsICzMjA1MjgyM2NmNzFiZC5cUIbaBmUsICDN8Usaw4WeBdUngWeBYyDEkMOoWeBiBUaMOhWeBmmUsICgVMOhWeBXxU4WeBdUngRmUsICCBDYSAgQmVCZXx0mUsICnVl" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed></div>

nguồn: http://sinhvienit.net/forum/share-index-trung-thu-don-gian.143254.html
  Bài viết hay nhất2
nếu không phải bạn làm thì chèn nguồn vào , lấy đâu ghi đó , đừng ghi edit by hay gì tương tự vậy .
  Bài viết hay nhất3
Thấy làm lơ cho một lần là lại tiếp tục bài cũ. :v
Yêu cầu sửa lại bài viết, ghi nguồn, xóa code thừa, code lỗi trong vòng 24h.
  Bài viết hay nhất4
Đã thêm nguồn còn code thừa code lỗi thì em ko rõ lắm mấy khoản này. nếu bài viết ko đạt yêu cầu thì mod có thể move bài viết giùm
  Bài viết hay nhất5
code thừa hình như là cái đoạn script gần cuối ấy, xoá thử nó chạy tốt k, nếu tốt thì nó thừa =))
  Bài viết hay nhất6
You cannot reply to topics in this forum