[Đóng góp] một code dịch dc 36 tiếng cho diễn đàn

  Bài viết hay nhất1

để code sau vào nơi bạn muốn hiện
Code:
<div id="translate-this"><a style="width:180px;height:18px;display:block;" class="translate-this-button" href="http://translateth.is/">Traductor</a></div>

<script type="text/javascript" src="http://x.translateth.is/translate-this.js"></script>
<script type="text/javascript">
TranslateThis();
</script>
You cannot reply to topics in this forum