[UserScript] Vô hiệu hóa SCEditor và CodeMirror

  Bài viết hay nhất1
SCEditor và CodeMirror được Forumotion sử dụng trong ACP nhằm giúp Admin sửa chữa code dễ dàng hơn.
Tuy nhiên, đôi lúc nó xảy ra lỗi với một số ký tự đặc biệt hoặc hoạt động chậm khi gặp code lớn, script này sẽ giúp bạn loại bỏ nó mà không gây ảnh hưởng đến code của bạn.


Code:
// ==UserScript==
// @name         Remove SCEditor + CodeMirror
// @namespace    http://devs.forumvi.com/
// @version      1.0.0
// @description  Thêm tùy chọn vô hiệu hóa SCEditor và CodeMirror khi tạo hoặc chỉnh sửa code trong Forumotion
// @include      http://*/admin/index.forum*
// @match        http://*/admin/index.forum*
// @copyright    2013+, Zzbaivong
// @run-at       document-end
// @grant        none
// ==/UserScript==
$(function() {
    function afterBtn(a) {
        $("form[action^='/admin/index.forum'] input:submit:last").after('<button id="remove_' + a + '" class="icon_cancel" type="button"> Vô hiệu hóa ' + a + '</button>');
        $("#remove_" + a).css({
            "font-family": "'Lucida Sans Unicode', Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif",
            "font-size": "100%",
            "vertical-align": "middle"
        });
    }
    if ($.sceditor) {
        afterBtn("SCEditor");
        $("#remove_SCEditor").click(function() {
            $("#text_editor_textarea").height(450).sceditor("instance").destroy();
            $(this).remove();
        });
    }
    if (window.editor) {
        afterBtn("CodeMirror");
        $("#remove_CodeMirror").click(function() {
            editor.toTextArea();
            $("#text_editor_textarea").height(450);
            $(this).remove();
        });
    }
});
Vô hiệu hóa hoàn toàn SCEditor và CodeMirror:

Code:
// ==UserScript==
// @name         Remove SCEditor + CodeMirror
// @namespace    http://devs.forumvi.com/
// @version      1.0.0
// @description  Thêm tùy chọn vô hiệu hóa SCEditor và CodeMirror khi tạo hoặc chỉnh sửa code trong Forumotion
// @include      http://*/admin/index.forum*
// @match        http://*/admin/index.forum*
// @copyright    2013+, Zzbaivong
// @run-at       document-end
// @grant        none
// ==/UserScript==
$(function() {
    if ($.sceditor) {
        $("#text_editor_textarea").height(450).sceditor("instance").destroy();
    }
    if (window.editor) {
        editor.toTextArea();
        $("#text_editor_textarea").height(450);
    }
});


Zzbaivong
  Bài viết hay nhất2
Méo nghĩ đây sẽ trở thành hàng hot trong giáng sinh và năm mới ^^
  Bài viết hay nhất3

VectorY wrote:Méo nghĩ đây sẽ trở thành hàng hot trong giáng sinh và năm mới ^^

Thanks Admin =D
//VetorY: Méo là không đc thẳng đó hả ;))

  Bài viết hay nhất4

@SRom wrote:Thanks Admin =D
//VetorY: Méo là không đc thẳng đó hả ;))

Chắc bữa nào phải đăng bài giới thiệu cái tên của mình quá
  Bài viết hay nhất5
Cái này cho vào đâu ạ!
  Bài viết hay nhất6
@dang0123 wrote:Cái này cho vào đâu ạ!

Sử dụng UserScript đã hướng dẫn
  Bài viết hay nhất7
Update cho ai đang điên vì thằng Chrome nhé >:(
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất9
Tất nhiên là được. :)

Copy bài nhớ ghi rõ: Nguồn devs.forumvi.com :fb6:

Một số trang chép về chỉ ghi nguồn DEVs rất là vô duyên. Cấm kiểu ghi nguồn cụt ngủn như thế nhé! :fb129:
  Bài viết hay nhất10
You cannot reply to topics in this forum