[Đóng góp] Move bài viết không chuyển trang

  Bài viết hay nhất1
Bắt tay vào làm luôn nhé :)
B1: Vào ACP --> Modules --> JavaScript codes management
Tạo 1 javascript mới
Tên: Move bài viết không chuyển trang
Placement: In the topics.
Paste đoạn code sau
Code:
           jQuery(function() {
                jQuery('a[href*="/modcp?mode=move&"]').click(function() {
                    jQuery(this).hide();
                    var imgMove = jQuery(this).find('img').attr('src');
                    jQuery(this).after('<a href="#openModal"><img src="' + imgMove + '"</a>');
                    t = "jQuery(this).closest('form').remove()";
                    jQuery(this).after('<div id="openModal" class="modalDialog"> <div> <a href="#close" title="Close" class="close">X</a> <h2>Chuyển bài viết</h2><br/><br/> <form action="/modcp?tid=' + jQuery('input[name="tid"]:eq(0)').val() + '" method=post style=text-align:center;font-size:12px>Chuyển tới: <select name=new_forum id=movetopic>' + jQuery('select[name="selected_id"]:eq(0)').html() + '</select><br><br><input name=move_leave_shadow type=checkbox> Giữ lại bài viết ở chuyên mục cũ<br><br><input type=hidden name=mode value=move><input type=hidden name=t value="' + jQuery('input[name="t"]:eq(0)').val() + '"><input class=button2 type=submit name=confirm value=Có> <input class=button2 type=submit name=cancel value=Không onclick="' + t + ';return false"><br><br></form> </div> </div> <style> .modalDialog { position: fixed; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0; background: rgba(0,0,0,0.8); z-index: 99999; opacity:0; -webkit-transition: opacity 400ms ease-in; -moz-transition: opacity 400ms ease-in; transition: opacity 400ms ease-in; pointer-events: none; } .modalDialog:target { opacity:1; pointer-events: auto; } .modalDialog > div { width: 400px; position: relative; margin: 10% auto; padding: 5px 20px 13px 20px; border-radius: 10px; background: #fff; background: -moz-linear-gradient(#fff, #999); background: -webkit-linear-gradient(#fff, #999); background: -o-linear-gradient(#fff, #999); } .close { background: #606061; color: #FFFFFF; line-height: 25px; position: absolute; right: -12px; text-align: center; top: -10px; width: 24px; text-decoration: none; font-weight: bold; -webkit-border-radius: 12px; -moz-border-radius: 12px; border-radius: 12px; -moz-box-shadow: 1px 1px 3px #000; -webkit-box-shadow: 1px 1px 3px #000; box-shadow: 1px 1px 3px #000; } .close:hover { background: #00d9ff; } #openModal {color:black!important;} #openModal h2 {font-size: 20px !important;text-align:center; font-weight: bold;}</style>');
                    return false;
                });
            });

Đây là Preview nhé:

Lưu ý: Click 2 lần vào chữ Move nhé :)
Nguồn: punbb.biz
  Bài viết hay nhất2
có phiên bản tiếq việt nam k
  Bài viết hay nhất3

@LilKhang1994 wrote:có phiên bản tiếq việt nam k
Đã việt hóa!
  Bài viết hay nhất4
Lưu ý: trang này chuyên đi ăn cắp code/xoá bản quyền trên devs rồi bán lại
The author of this message was banned from the forum - See the message
  Bài viết hay nhất6
Dùng của người ta còn bày đặt làm màu mè, host lên google chưa sửa lại code
www.punbb.biz/t308-punbbbiz-editor-faq-and-updates
Code:
<script src="http://goo.gl/Oz51kp"></script>

1 ví dụ khác: http://www.punbb.biz/t305-javascript-safe-topic-redirection

  Bài viết hay nhất7
Không thấy hiện phần select để chọn box chuyển đến thớt ơi
  Bài viết hay nhất8
Thật sự là code này không cần thiết, tò mò thì cài thử đi rồi xem dùng nó với mặc định của diễn đàn cái nào nhanh hơn.
Chưa kể là chức năng di chuyển bài là chỉ dành cho mod/admin, nhưng đã cài nó vào thì bất kỳ thành viên nào khi tải trang cũng phải lôi nó theo.
  Bài viết hay nhất9
You cannot reply to topics in this forum