[Thùng rác] Code gạch ngang nhóm (thành viên trong nhóm không ảnh hưởng gì)

  Bài viết hay nhất1
Chèn vào CSS

Code:
.gensmall[href="/g22-group"] {text-decoration:line-through!important}

Sau một hồi lần mò CSS với chinhphuc :v
You cannot reply to topics in this forum