[Đóng góp] Code làm đẹp trang group (nhóm)

  Bài viết hay nhất1
Sau đây mình sẽ chia sẻ 1 code làm đẹp group (nhóm) mông mọi người đừng chêVào Display > Templates > Nhóm > groupcp_user_body

Demo Online : http://www.kenhgame8.com/groups
Demo ảnh :
Code:
  <style>#suscribirapp:hover {background: #0393EB;border: 1px solid #006AA5;box-shadow: none;}#suscribirapp{background: #009FFF;border: 1px solid #0582C7;border-radius: 0px;font: normal 15px helvetica;text-shadow: 0px 1px #074669;}#ty ul li a:hover {background-image: -webkit-linear-gradient(top,#0CF,#00B8FF);background-image: -moz-linear-gradient(top,#0CF,#00B8FF);background-image: -ms-linear-gradient(top,#0CF,#00B8FF);background-image: -o-linear-gradient(top,#0CF,#00B8FF);background-image: linear-gradient(top,#0CF,#00B8FF);background-color: whiteSmoke;border: 1px solid #0082D8;color: white;text-shadow: 0 1px #0285B8;}#ty ul li a {display: inline-block;width: 125px;margin: 2px 10px;border: 1px solid #CACACA;padding: 0.3em;border-radius: 3px;background-image: -webkit-linear-gradient(top,#F1F0F1,#E4E4E4);background-image: -moz-linear-gradient(#F1F0F1,#E4E4E4);background-image: -ms-linear-gradient(top,#F1F0F1,#E4E4E4);background-image: -o-linear-gradient(top,#F1F0F1,#E4E4E4);background-image: linear-gradient(top,#F1F0F1,#E4E4E4);text-align: center;background-color: whiteSmoke;font: normal 11px helvetica;color: black;text-shadow: 0 1px white;}#ty ul li {display: inline-block;}#disp ul li {display: inline-block;width: 270px;min-height: 300px;margin: 5px 10px;padding: 0em;text-align: center;background-color: whiteSmoke;border: 1px solid #C6C6C6;border-radius: 2px;position: relative;}#capture {display: block;margin: 10px;}#capture img {padding: 5px;border: 1px solid #CFCFCF;border-radius: 2px;background: white;height: 180px;width: 180px;}.titlegr {font: bold 13px arial;}.gremdesc {padding: 0.5em;margin: 1em;background: #EEE;font: italic normal 11px arial;min-height: 50px;}#disp ul li a {display: block;padding: 5px 10px;width: 100px;margin: 10px auto;border: 1px solid #C6C6C6;background-image: -webkit-gradient(linear,left top,left bottom,from(#F8F8F8),to(#ECECEC));background-image: -webkit-linear-gradient(top,#F8F8F8,#ECECEC);background-image: -moz-linear-gradient(top,#F8F8F8,#ECECEC);background-image: -ms-linear-gradient(top,#F8F8F8,#ECECEC);background-image: -o-linear-gradient(top,#F8F8F8,#ECECEC);background-image: linear-gradient(top,#F8F8F8,#ECECEC);filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorStr='#f8f8f8',EndColorStr='#ececec');font: bold 12px helvetica;color: #5E6168;}#disp ul li a:hover {background: whiteSmoke;}</style>
    <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
    <div id="pun-visit" class="clearfix">
    <ul>
    <li><a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a></li>
    <li><a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a></li>
    </ul>
    <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
    </div>
    <!-- END switch_user_logged_in -->
    <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
    <div id="pun-visit">
    <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
    </div>
    <!-- END switch_user_logged_out -->

    <div class="pun-crumbs">
    <p class="crumbs">
    <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} » <strong>{L_USERGROUPS}</strong>
    </p>
    </div>

    <div class="main">
    <!-- BEGIN switch_groups_joined -->
    <!-- BEGIN switch_groups_member -->
    <div class="main-head">
    <h1 class="page-title" style="font: bold 16px helvetica;text-shadow: 1px 1px 1px black;">{L_GROUP_MEMBERSHIP_DETAILS}</h1>
    </div>

    <div class="main-content"><fieldset class="frm-set" id="disp" style="margin: 0em;"><dl><dd style="margin: 0em;background: whitesmoke;"><ul>
    <li><span id="capture"><img src="http://www.upsieutoc.com/images/2014/07/20/onlinelogomaker-072014-1044.png" title="Administrators"/></span><div class="titlegr">Administrators</div><div class="gremdesc">Administrators</div><a href="http://www.kenhgame8.com/g2-administrators">Xem</a></li>
    <li><span id="capture"><img src="http://www.upsieutoc.com/images/2014/07/20/dapdac21dd.png" title="[ADMIN] HỔ TRỢ"/></span><div class="titlegr">[ADMIN] HỔ TRỢ</div><div class="gremdesc">Chức Vụ Admin Side</div><a href="http://www.kenhgame8.com/g3-admin-ho-tro">Xem</a></li>   
    <li><span id="capture"><img src="http://www.upsieutoc.com/images/2014/07/20/suupermod.png" title="SUPPER MOD"/></span><div class="titlegr">SUPPER MOD</div><div class="gremdesc">Quản Trị Viên Cấp Cao</div><a href="http://www.kenhgame8.com/g6-quan-tri-vien-cap-cao">Xem</a></li>     
    <li><span id="capture"><img src="http://www.upsieutoc.com/images/2014/07/20/mod.png" title="Moderators"/></span><div class="titlegr">Moderators</div><div class="gremdesc">Quản Lý Viên</div><a href="http://www.kenhgame8.com/g5-quan-li-vien">Xem</a></li>           
    <li><span id="capture"><img src="http://www.upsieutoc.com/images/2014/07/20/vip.png" title="VIP MEMBER"/></span><div class="titlegr">VIP MEMBER</div><div class="gremdesc">Thành Viên VIP KG8</div><a href="http://www.kenhgame8.com/g22-vip-member">Xem</a></li>           
      <li><span id="capture"><img src="http://www.upsieutoc.com/images/2014/07/20/band.png" title="̶T̶̶h̶̶à̶̶n̶̶h̶ ̶V̶̶i̶̶ê̶̶n̶ ̶Đ̶̶a̶̶n̶̶g̶ ̶B̶̶ị̶ ̶K̶̶ỷ̶ ̶L̶̶u̶̶ậ̶̶t̶"/></span><div class="titlegr">̶̶B̶̶a̶̶n̶̶d̶ ̶M̶̶e̶̶m̶̶b̶̶e̶̶r̶̶s̶̶</div><div class="gremdesc">̶T̶̶h̶̶à̶̶n̶̶h̶ ̶V̶̶i̶̶ê̶̶n̶ ̶Đ̶̶a̶̶n̶̶g̶ ̶B̶̶ị̶ ̶K̶̶ỷ̶ ̶L̶̶u̶̶ậ̶̶t̶</div><a href="http://www.kenhgame8.com/g30-band">Xem</a></li>           
    </ul></dd></dl></fieldset></div><form action="/groups" method="get" class="frm-form"><div class="main-head">

     
     
   
    <dd></dd>
    </dl>
    </fieldset>
    </div>
    <!-- END switch_groups_member -->

    <!-- BEGIN switch_groups_pending -->
    <div class="main-head">
   
    </div>

    <div class="main-content">
    <fieldset class="frm-set">
    <dl>
   
    </dl>
    </fieldset>
    </div>
    <!-- END switch_groups_pending -->
    <!-- END switch_groups_joined -->

    <!-- BEGIN switch_groups_remaining -->
    <form action="{S_USERGROUP_ACTION}" method="get" class="frm-form">
    <div class="main-head">
   
    </div>

    <div class="main-content">
    <fieldset class="frm-set">
   
    </fieldset>
    </div>
    </form>
    <!-- END switch_groups_remaining -->
    </div>


hướng dẫn:
Code:
Thay hình : http://www.upsieutoc.com/images/2014/07/20/onlinelogomaker-072014-1044.png bạn thích


Code:
thay <div class="gremdesc">Administrators</div>Administrators là mô tả của nhóm bạnCode:
thay /g1-group thành mã của nhómCode:
nếu thêm nhóm thì code      <li><span id="capture"><img src="http://www.upsieutoc.com/images/2014/07/20/onlinelogomaker-072014-1044.png" title="Administrators"/></span><div class="titlegr">Administrators</div><div class="gremdesc">Administrators</div><a href="http://www.kenhgame8.com/g2-administrators">Xem</a></li> trước </ul></dd></dl></fieldset></div><form action="/groups" method="get" class="frm-form"><div class="main-head">
  Bài viết hay nhất2
Hự, cập nhật thủ công à @@
  Bài viết hay nhất3
vâg nó cập nhật = thu~ công
  Bài viết hay nhất4
:v nhìn qen hỏ Méo ^^
  Bài viết hay nhất5
You cannot reply to topics in this forum