[Đóng góp] bài viết cùng chuyên mục VnGame đang dùng 15/07/2014

  Bài viết hay nhất1
demo online: http://www.VnGame.pro/t224-share-bai-viet-cung-chuyen-muc-forum-dang-dung-15-07-2014#510

demo ảnh:


chèn vào đầu hoặc cuối viewtopic_body

Code:
<script>$(function () {$.ajax({url: "/feed/?f={FORUM_ID",success: function (a) {$(".post-entry:first").after('<ul id="cungchuyenmuc">
<a href="/f{FORUM_ID}-forum" style="font-weight: bold; margin-left: 295px">Bài viết cùng chuyên mục</a><div style="height:23px;background:url(http://i34.servimg.com/u/f34/16/03/04/56/sna-ti10.png) no-repeat center top;margin:5px 0px;margin-top: -20px"></div>');22 < $(a).find("title").length ? so = 22 : so = $(a).find("title").length;for (i = 2; i < so; i++)$('<li><span><a href="' + $(a).find("link:eq(" + i + ")").text() + '">' + $(a).find("title:eq(" + i + ")").text() + "</a></span></li>").appendTo("#cungchuyenmuc")}})});</script>

<style>
ul#cungchuyenmuc {border: 1px solid rgb(239,235,239);background-color: rgb(255,251,255);
padding: 10px 15px 10px 30px;width: 80%;height: 100%;
margin-left: 58px;margin-top: 25px;display: inline-block;}
#cungchuyenmuc li {list-style:square inside;margin-top:4px;width:50%;float:left;}
#cungchuyenmuc a {color:#333;font:12px Tahoma;}
#cungchuyenmuc a:hover {color:#ba3814;}

#cungchuyenmuc span {display:inline-block;overflow:hidden;
height:14px;width:90%;margin-bottom:-2px;}


#cungchuyenmuc li{position:relative;width:50%;list-style-type:none;height:20px;line-height:20px;counter-increment:Zzindex;float:left}


#cungchuyenmuc li:before{content:counter(Zzindex);display:block;height:16px;background:#EBEBEB;position:absolute;left:-22px;font-size:11px;top:4px;border-radius:2px;text-align:center;width:16px;color:#FFF;line-height:16px;z-index:3}#cungchuyenmuc li:after{content:" ";background:#EBEBEB;display:block;width:5px;height:5px;position:absolute;top:9px;left:-9px;transform:rotate(45deg);-ms-transform:rotate(45deg);-webkit-transform:rotate(45deg)}#cungchuyenmuc li:nth-child(3):before,#cungchuyenmuc li:nth-child(3):after{background:red}#cungchuyenmuc li:nth-child(4):before,#cungchuyenmuc li:nth-child(4):after{background:#FD5405}#cungchuyenmuc li:nth-child(5):before,#cungchuyenmuc li:nth-child(5):after{background:#FDB55A}#cungchuyenmuc li:nth-child(5) ~ li:before,#cungchuyenmuc li:nth-child(5) ~ li:after{color:#EC4403;text-shadow:0 0 2px #FFF,0 0 2px #FFF,0 0 2px #FFF,0 0 2px #FFF}
.pun .entry-content {
overflow: hidden;
padding-bottom: .8em;
width: 100%;
}
</style>

nhớ xóa scrip và css liên quan đến bài viết cùng chuyên mục cũ đi nhé
You cannot reply to topics in this forum