[Đóng góp] Nút lên đầu trang đơn giản đẹp

  Bài viết hay nhất1
Demo:Code: vào footer_end

cho vào cuối

Code:
<div id="toppage" style=""><img src="http://i.imgur.com/0LsMnPJ.png" onclick="$('html,body').animate({scrollTop: $('html').offset().top},1000);" title="Lên đầu trang"></div>

<script>
  $(window).scroll(function () {
    if ($(window).scrollTop() > 200) {
        $('#toppage').css('display', 'block')
    } else {
        $('#toppage').css('display', 'none')
    }
});
  </script>
<style>
#toppage:hover {
opacity: 1;
}
#toppage {
display: none;
position: fixed;
right: 15px;
bottom: 15px;
opacity: 0.2;
-webkit-transition: 0.3s;
-moz-transition-duration: 0.3s;
-htm-transition-duration: 0.3s;
cursor: pointer;
}
</style>
   
  Bài viết hay nhất2
có nút xuống cuối trang ko bác ơi
  Bài viết hay nhất3
Code:
<div class="scroll-bottom">Scroll To Bottom</div>
<script>
$('.scroll-bottom').click(function(){
  a = $(document).height() - $(window).height();
  $('html,body').animate({scrollTop:a},500);
});
</script>
Nếu thích thì thêm css vào
Code:
.scroll-bottom {background:rgba(0,0,0,.7);border:1px solid #d7d7d7;border-radius:2px;bottom:20px;right:20px;position:fixed;z-index:999}
  Bài viết hay nhất4
Vip đấy bác ạ, thanks bác nhá :p
  Bài viết hay nhất5
You cannot reply to topics in this forum