[Đóng góp] icon riêng từng box đơn giản

  Bài viết hay nhất1
• Bước 1 :
- Vào index_box tìm

Code:
{catrow.forumrow.FORUM_DESC}
thay bằng

Code:
<div class="iconbox">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</div>

• Bước 2 :
- Cho vào CSS

Code:
.iconbox img{
float: left;
margin-left: -55px;
position: absolute;
margin-top: 0px;
max-width: 50px;
max-height: 50px;
}

• Bước 3
- ACP > QUẢN LÝ TỔNG THỂ > Forum > Categories and forums
* Chọn Diễn đàn mà bạn muốn hiện icon
+ Image URL : ( điền link ảnh vào )

Các box khác các bạn chĩ việc chèn = URL như bước 3 thui !

Vậy là xong , Chúc các bạn Thành Công !Cho xin cái +3 nhé :v . Nói cung là cũng đã fix nhiều chỗ sai
  Bài viết hay nhất2
Chỉnh chỗ mô tả >> Không dùng được mô tả >> 50% vô dụng >> Không phù hợp >> Muốn vote trừ >> Không có vote trừ >> Để yên đó hóng comment
  Bài viết hay nhất3
@NCat wrote:Chỉnh chỗ mô tả >> Không dùng được mô tả >> 50% vô dụng >> Không phù hợp >> Muốn vote trừ >> Không có vote trừ >> Để yên đó hóng comment
Chỉnh chỗ mô tả >> Dùng được mô tả >> 100% dùng được
  Bài viết hay nhất4
@KidKnight : dùng dc nhưng hạn chế . bị giảm kí tự , không dc chèn thêm ảnh khác ...
  Bài viết hay nhất5
Cách này cũng tương tự cách devs đang dùng, có điều selector chưa chặt chẽ. Nên dùng thế này:
Code:
.iconbox img[alt^="http://"][style="float:left"] {
   position: absolute;
   margin-top: 0px;
   margin-left: -55px;
   max-width: 50px;
   max-height: 50px;
}
Tùy vào kích thước chuyên mục mỗi diễn đàn mà chỉnh thông số margin cho phù hợp.
  Bài viết hay nhất6
bài này không phức tạp hơn mấy bài khác ;)) Vote for you
  Bài viết hay nhất7
@Zzbaivong wrote:Cách này cũng tương tự cách devs đang dùng, có điều selector chưa chặt chẽ. Nên dùng thế này:
Code:
.iconbox img[alt^="http://"][style="float:left"] {
   position: absolute;
   margin-top: 0px;
   margin-left: -55px;
   max-width: 50px;
   max-height: 50px;
}
Tùy vào kích thước chuyên mục mỗi diễn đàn mà chỉnh thông số margin cho phù hợp.

Cách này là em share bên CP đấy ^^ ! code của anh đó
  Bài viết hay nhất8

@Zzbaivong wrote:Cách này cũng tương tự cách devs đang dùng, có điều selector chưa chặt chẽ. Nên dùng thế này:
Code:
.iconbox img[alt^="http://"][style="float:left"] {
   position: absolute;
   margin-top: 0px;
   margin-left: -55px;
   max-width: 50px;
   max-height: 50px;
}
Tùy vào kích thước chuyên mục mỗi diễn đàn mà chỉnh thông số margin cho phù hợp.

Cám ơn ad nhiều. Mình đã fix được lỗi ở forum mình.
  Bài viết hay nhất9
You cannot reply to topics in this forum