[Đóng góp] Top đại gia nhiều points ( xu, vàng...) nhất 4rum

  Bài viết hay nhất1
demo online: http://teenmongcai.clubme.net/h2-
Bước 1: like topic
Bước 2: chèn code vào nơi cần hiện
Code:
<img src="https://cdn2.iconfinder.com/data/icons/social-media-2/512/Pencil-16.png" style="width: 19px; height: 15px;" /> <span>Top Đại Gia</span> <br /><br />
<div class="toppoint">
   <ul>
      <li>
         Load...
      </li>
      <li>
         Load...
      </li>
      <li>
         Load...
      </li>
      <li>
         Load...
      </li>
      <li>
         Load...
      </li>
   </ul>
</div>
 <script>jQuery(document).ready(function(){jQuery.get('/memberlist?mode=overall_posters', function(e) {var member1 = jQuery('td.avatar-mini:eq(0)', e).html();var member2 = jQuery('td.avatar-mini:eq(1)', e).html();var member3 = jQuery('td.avatar-mini:eq(2)', e).html();var member4 = jQuery('td.avatar-mini:eq(3)', e).html();var member5 = jQuery('td.avatar-mini:eq(4)', e).html();jQuery('.toppoint li:eq(0)').html(member1);jQuery('.toppoint li:eq(1)').html(member2);jQuery('.toppoint li:eq(2)').html(member3);jQuery('.toppoint li:eq(3)').html(member4);jQuery('.toppoint li:eq(4)').html(member5);jQuery('.toppoint li').each(function() {var link = jQuery(this).find('a[href^="/u"]').attr('href');jQuery(this).find('img, span').unwrap();jQuery(this).find('img').wrap('<a href="'+link+'" class="UserPhoto"></a>');jQuery(this).find('span').wrap('<a href="'+link+'"></a>');jQuery(this).find('span').closest('a').after('<span class="countPost"></span>');jQuery(this).find('.countPost').load(link +' #field_id-13 dd div');});});});</script> <style>.toppoint img {height: 50px;width:50px;padding: 1px;border: 1px solid #d5d5d5;background: #fff;-webkit-box-shadow: 0px 2px 2px rgba(0,0,0,0.1);-moz-box-shadow: 0px 2px 2px rgba(0,0,0,0.1);box-shadow: 0px 2px 2px rgba(0,0,0,0.1);}.toppoint img:hover {border-color: #7d7d7d;}.toppoint .UserPhoto {float: left;}.module .main-content .toppoint ul {margin: 0;padding: 0;}.toppoint li {margin-bottom: 8px;list-style: none;}.toppoint li:after {content: ".";display: block;height: 0;clear: both;visibility: hidden;}.toppoint span div {display: inline-block;}.toppoint .countPost {display: block;font: normal 12px helvetica, arial, sans-serif;margin: 5px 0 0 70px;color: #777777;}
  .toppoint .countPost:before {content: 'Hiện Có: ';}
  .toppoint .countPost:after {content: ' Xu ';}</style>
Code trên chỉ là cơ bản, Tùy biến theo mục đích sử dụng và style riêng
  Bài viết hay nhất2
Code không phù hợp, cái này giống như get top poster hơn, có nhiều thành viên ở những trang sau có nhiều xu hơn thì sao?
  Bài viết hay nhất3
Code này chưa chính xác lắm, chỉ đúng trong trường hợp cài đặt chuyên mục thông thường và không sử dụng các mod làm trừ points.
Chỉ lấy số points mà phải tải 6 lần, sẽ dễ gây lỗi request limit.
Ngoài ra code không đẹp nên chưa đủ điều kiện đặt ở box Code.

Tạm thời để ở mục Đóng góp, bạn có thể dành thời gian nâng cấp, phát triển thêm.

Ps: Sao lâu lâu thấy một số code để nguyên chữ jQuery rất khó xem, trước đây trang HTML của fm bị lỗi ký tự $ mới phải dùng như thế, còn bây giờ thì mình không nghĩ ra lý do :v
  Bài viết hay nhất4
You cannot reply to topics in this forum