[Đóng góp] Sidebar bên phải tự cập nhật bài viết từ chuyên mục

  Bài viết hay nhất1
Demo ảnh nà:

Spoiler:

Link demo trực tiếp: http://goo.gl/DpyNLI

Cách làm:

Vào index_body tìm {BOARD_INDEX} và thay thành

Code:
<table border="0" style="width:100%">
     <tr>
          <td style="width:100%" valign="top">
         {BOARD_INDEX}
          </td>
          <td valign="top">
                  <div class="sidebar" style="width:300px;padding: 10px;">
                    <script>
function chuyenmuc(n,idcm)
{
  $(function () {
        $.ajax({url: "/feed/?f="+n,
  success: function (tb) {
for(var i=2;i<7;i++)
{
var DL=$(tb).find("link:eq("+i+")").text();
var title=$(tb).find("title:eq("+i+")").text();
  $('<li><a href="'+DL+'">'+title+'</a></li>').appendTo(idcm);
}
}})
        })
}
</script>
  <div class="widget bd-green">
<h3 class="bg-green"><a href="/f4-">Thông báo mới từ BQT</a></h3>
                  <div id="thongbao"></div>
<script>chuyenmuc(4,'#thongbao')</script>

                   
</div>


                  </div>
          </td>
     </tr>
</table>

Vào css thêm đoạn

Code:
/*chuyenmuc sidebar*/
.bd-green{border:1px solid #89c550;}
.widget h3{display:block;padding:7px 10px;}
.widget{margin:0 0 10px;}
.bg-green{background:#89c550;color:#fff;}
#thongbao{min-height:10px;padding:7px;}
#thongbao li{display:block;text-decoration:none;border-bottom:1px solid #efefef;transition:background .25s ease-in-out;-moz-transition:background .25s ease-in-out;-webkit-transition:background .25s ease-in-out;padding:10px 7px;}
#thongbao li:hover{background:#efefef;}

Lưu ý mấy cái đoạn <div id="thongbao"></div>

Tùy chỉnh lại id class theo ý thích của bạn nhé :), sửa xong phải vô css sửa nữa nhá @@~

<script>chuyenmuc(37,'#thongbao')</script> thay thành " id class" của bạn số 37 là id chuyên mục

Code này lâu rồi, xài cũng nhẹ :D
  Bài viết hay nhất2
Dùng rss thì nhẹ rồi, cũng không sợ bị request limit :3
  Bài viết hay nhất3
Mà em muốn lấy cả img bài viết thì sao làm hả anh?
  Bài viết hay nhất4
Hơ, thế code này ai viết mà hỏi vậy?
  Bài viết hay nhất5
Em làm gì biết javascript mà viết code. tình cờ thấy trên google đem về chế thôi ạ :v
  Bài viết hay nhất6
mình thấy cái load ảnh từ bài viết ra đc nè
Code:
<span class="show_topich7"></span>
<script>$(function () {$.ajax({url: "/feed/?f=1",success: function (ta) {for(var i=2;i<7;i++){var DL=$(ta).find("link:eq("+i+")").text();$('<a href="'+DL+'" class="ava_new"></a>').appendTo('.show_topich7:eq('+(i-2)+')');$('<img src="'+$(".show_topich7:eq("+(i-2)+") a").load(DL+".postbody .post-entry img:eq(0)")+'"/>').appendTo('.show_topich7:eq('+(i-2)+') a');$('<br /><strong><a href="'+DL+'">'+$(ta).find("title:eq("+i+")").text()+'</a></strong>').appendTo('.show_topich7:eq('+(i-2)+')');}}})})</script></style><style>}.show_topich7 {display: inline-block;height: 190px;}</style><br><style>}a.ava_new,span.ava_new img {width: 239px;height: 150px;display: inline-block;border: 1px solid #b0b0b0;overflow: hidden;margin-left: 0px;}.show_topic4 {display: inline-block;height: 190px;}a.ava_new img,span.ava_new img {width: 100px;height: 100px;}
</style>
  Bài viết hay nhất7
Cái này hình như trên cntt-k3 thì phải, bố cục code xếp lung tung cả
  Bài viết hay nhất8
@Zzbaivong wrote:Dùng rss thì nhẹ rồi, cũng không sợ bị request limit :3
Nếu dùng đoạn js trên để load ảnh đầu tiên của topic bất kỳ thì liệu có bị req limit?
  Bài viết hay nhất9
@anhdaodaica1 wrote:
@Zzbaivong wrote:Dùng rss thì nhẹ rồi, cũng không sợ bị request limit :3
Nếu dùng đoạn js trên để load ảnh đầu tiên của topic bất kỳ thì liệu có bị req limit?
Không!
  Bài viết hay nhất10
Feel type ATOM v2 của FM cũng được đấy =))
  Bài viết hay nhất11
làm sao để hiện thị ảnh đầu tiên của bài viết ra với code này nhỉ
  Bài viết hay nhất12
@Zzbaivong wrote:
@anhdaodaica1 wrote:
@Zzbaivong wrote:Dùng rss thì nhẹ rồi, cũng không sợ bị request limit :3
Nếu dùng đoạn js trên để load ảnh đầu tiên của topic bất kỳ thì liệu có bị req limit?
Không!
Bợ về dùng gấp :))
  Bài viết hay nhất13
sao nó ko hiện bài viết nữa :(
  Bài viết hay nhất14
You cannot reply to topics in this forum